money-recieve-icon
Dễ dàng, nhanh chóng
Nhận tiền dễ dàng, nhanh chóng từ nước ngoài nhờ mạng lưới ngân hàng khắp toàn cầu
list-icon
Đa dạng kênh nhận tiền
Nhận tiền qua tài khoản Vietcombank hoặc tại điểm giao dịch Vietcombank gần nhất
Miễn phí nhận tiền
Áp dụng cho các dịch vụ hợp tác với công ty chuyển tiền như MoneyGram, VCBR, UniTeller,..

Danh sách dịch vụ

Nhận tiền liên ngân hàng Swift
Nhận tiền nhanh MoneyGram
Nhận tiền nhanh qua VCBR
Nhận tiền nhanh từ Mỹ qua TN-Monex
Nhận tiền nhanh từ Mỹ qua Uniteller
Nhận tiền nhanh qua Xoom
Nhận tiền nhanh qua RIA
Nhận tiền nhanh từ Châu Âu qua BP Remit

Nhận tiền liên ngân hàng Swift

Loại tiền tệ

VND/USD/Các loại ngoại tệ khác đúng quy định Mở rộng  Thu gọn 

Hình thức nhận tiền

Qua tài khoản hoặc tại các điểm giao dịch của Vietcombank Mở rộng  Thu gọn 

Hướng dẫn chuyển tiền ở nước ngoài

Bước 1: Mang giấy tờ tùy thân còn hiệu lực tới ngân hàng bất kỳ
Bước 2: Cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, trong đó:

 • Ngân hàng thụ hưởng (Beneficiary Bank): JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
 • Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
 • Swift code: BFTVVNVX
Mở rộng  Thu gọn 

Hướng dẫn nhận tiền tại Việt Nam

Đối với người nhận không có tài khoản tại Vietcombank:

 • Bước 1: Mang theo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực tới điểm giao dịch Vietcombank gần nhất
 • Bước 2: Làm theo hướng dẫn của nhân viên giao dịch

 

Đối với người nhận có tài khoản tại Vietcombank, Vietcombank sẽ thực hiện chuyển tiền vào tài khoản cho Khách hàng

Mở rộng  Thu gọn 

Nhận tiền nhanh MoneyGram

Loại tiền tệ

Hình thức nhận tiền

Nhận tiền mặt tại các điểm giao dịch của Vietcombank

Mở rộng  Thu gọn 

Hướng dẫn chuyển tiền ở nước ngoài

Bước 1: Đến điểm gửi tiền có biểu tượng MoneyGram
Bước 2: Xuất trình giấy tờ tùy thân còn hiệu lực
Bước 3: Điền vào Biểu mẫu chuyển tiền theo hướng dẫn
Bước 4: Nhận và thông báo Mã giao dịch cho người nhận

Mở rộng  Thu gọn 

Hướng dẫn nhận tiền tại Việt Nam

Bước 1: Mang giấy tờ tuỳ thân còn hiệu lực và mã giao dịch Money Gram đến điểm giao dịch Vietcombank gần nhất
Bước 2: Thông báo mã giao dịch cho nhân viên và điền biểu mẫu
Bước 3: Nhận tiền hoàn toàn miễn phí

Mở rộng  Thu gọn 

Nhận tiền nhanh qua VCBR

Loại tiền tệ

VND, USD, EUR hoặc JPY Mở rộng  Thu gọn 

Hình thức nhận tiền

Tại nhà, qua tài khoản hoặc tại điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc Mở rộng  Thu gọn 

Hướng dẫn chuyển tiền tại nước ngoài

Bước 1: Đến điểm gửi tiền các công ty ở nước ngoài liên kết với VCBR
Bước 2: Xuất trình giấy tờ tùy thân còn hiệu lực
Bước 3: Cung cấp thông tin người nhận tiền
Bước 4: Nhận và thông báo Mã giao dịch cho người nhận

Mở rộng  Thu gọn 

Hướng dẫn nhận tiền tại Việt Nam

 • Nhận tiền mặt tại điểm giao dịch của Vietcombank: Mang giấy tờ tuỳ thân còn hiệu lực và mã giao dịch đến điểm giao dịch Vietcombank gần nhất để nhận tiền hoàn toàn miễn phí.
 • Nhận tiền qua tài khoản tại Vietcombank: Vietcombank sẽ thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của Khách hàng.
 • Nhận tiền mặt tại nhà:

Bước 1: Nhân viên của VCBR liên hệ với người nhận để hẹn thời gian giao tiền

Bước 2: Người nhận cung cấp giấy tờ tùy thân có dán ảnh để nhân viên VCBR đối chiếu thông tin

Bước 3: Người nhận ký xác nhận và nhận tiền

Mở rộng  Thu gọn 

Nhận tiền nhanh từ Mỹ qua TN-Monex

Loại tiền tệ

Hình thức nhận tiền

Qua tài khoản hoặc nhận tại các điểm giao dịch của Vietcombank Mở rộng  Thu gọn 

Hướng dẫn chuyển tiền ở nước ngoài

Bước 1: Tìm đại lý gửi tiền gần nhất bằng cách gọi tới các số điện thoại: 1-855-886-6663
Bước 2: Xuất trình ID/Hộ chiếu còn hiệu lực và cung cấp thông tin
Bước 3: Thông báo Mã giao dịch nếu người nhận không có tài khoản Vietcombank
Mở rộng  Thu gọn 

Hướng dẫn nhận tiền tại Việt Nam

Nhận tiền mặt tại điểm giao dịch của Vietcombank:

 • Bước 1: Mang giấy tờ tuỳ thân còn hiệu lực và mã giao dịch đến điểm giao dịch Vietcombank gần nhất
 • Bước 2: Thông báo mã giao dịch cho nhân viên và điền biểu mẫu
 • Bước 3: Nhận tiền hoàn toàn miễn phí

 

Nhận tiền qua tài khoản tại Vietcombank: Vietcombank sẽ thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của Khách hàng

Mở rộng  Thu gọn 

Nhận tiền nhanh từ Mỹ qua Uniteller

Loại tiền tệ

Hình thức nhận tiền

Qua tài khoản hoặc nhận tại các điểm giao dịch của Vietcombank Mở rộng  Thu gọn 

Hướng dẫn chuyển tiền ở nước ngoài

Bước 1: Đến các đại lý của Uniteller hoặc điểm giao dịch ngân hàng Wells Fargo
Bước 2: Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của đại lý gửi tiền
Bước 3: Nhận mã giao dịch và thông báo mã cho người nhận
Mở rộng  Thu gọn 

Hướng dẫn nhận tiền tại Việt Nam

Nhận tiền mặt tại điểm giao dịch của Vietcombank:

 • Bước 1: Mang giấy tờ tuỳ thân còn hiệu lực và mã giao dịch đến điểm giao dịch Vietcombank gần nhất
 • Bước 2: Thông báo mã giao dịch cho nhân viên và điền biểu mẫu
 • Bước 3: Nhận tiền hoàn toàn miễn phí

 

Nhận tiền qua tài khoản tại Vietcombank: Vietcombank sẽ thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của Khách hàng

Mở rộng  Thu gọn 

Nhận tiền nhanh qua Xoom

Loại tiền tệ

Hình thức nhận tiền

Qua tài khoản hoặc nhận tại các điểm giao dịch của Vietcombank Mở rộng  Thu gọn 

Hướng dẫn chuyển tiền ở nước ngoài

Bước 1: Truy cập vào website hoặc ứng dụng của Xoom
Bước 2: Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của Xoom và nhập số tiền cần gửi
Bước 3: Cung cấp thông tin người nhận tiền
Bước 4: Thông báo Mã giao dịch nếu người nhận không có tài khoản Vietcombank
Mở rộng  Thu gọn 

Hướng dẫn nhận tiền tại Việt Nam

Nhận tiền mặt tại điểm giao dịch của Vietcombank:

 • Bước 1: Mang giấy tờ tuỳ thân còn hiệu lực và mã giao dịch đến điểm giao dịch Vietcombank gần nhất
 • Bước 2: Thông báo mã giao dịch cho nhân viên và điền biểu mẫu
 • Bước 3: Nhận tiền hoàn toàn miễn phí

 

Nhận tiền qua tài khoản tại Vietcombank: Vietcombank sẽ thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của Khách hàng

Mở rộng  Thu gọn 

Nhận tiền nhanh qua RIA

Loại tiền tệ

Hình thức nhận tiền

Tại các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc Mở rộng  Thu gọn 

Hướng dẫn chuyển tiền ở nước ngoài

Bước 1: Tới điểm gửi tiền có dịch vụ RIA trên toàn thế giới, lựa chọn ngân hàng nhận tiền là Vietcombank
Bước 2: Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của đại lý gửi tiền
Bước 3: Nhận mã giao dịch và thông báo mã cho người nhận
Mở rộng  Thu gọn 

Hướng dẫn nhận tiền tại Việt Nam

Bước 1: Mang giấy tờ tuỳ thân còn hiệu lực và mã giao dịch đến điểm giao dịch Vietcombank gần nhất
Bước 2: Thông báo mã giao dịch cho nhân viên và điền biểu mẫu
Bước 3: Nhận tiền hoàn toàn miễn phí
Mở rộng  Thu gọn 

Nhận tiền nhanh từ Châu Âu qua BP Remit

Loại tiền tệ

Hình thức nhận tiền

Qua tài khoản hoặc nhận tại các điểm giao dịch của Vietcombank Mở rộng  Thu gọn 

Hướng dẫn chuyển tiền ở nước ngoài

Bước 1: Đến các điểm gửi tiền của BP Remit trên toàn thế giới
Bước 2: Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của đại lý gửi tiền
Bước 3: Cung cấp thông tin người nhận tiền
Bước 4: Thông báo Mã giao dịch nếu người nhận không có tài khoản Vietcombank
Mở rộng  Thu gọn 

Hướng dẫn nhận tiền tại Việt Nam

Nhận tiền mặt tại điểm giao dịch của Vietcombank:

 • Bước 1: Mang giấy tờ tuỳ thân còn hiệu lực và mã giao dịch đến điểm giao dịch Vietcombank gần nhất
 • Bước 2: Thông báo mã giao dịch cho nhân viên và điền biểu mẫu
 • Bước 3: Nhận tiền hoàn toàn miễn phí

 

Nhận tiền qua tài khoản tại Vietcombank: Vietcombank sẽ thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của Khách hàng

Mở rộng  Thu gọn 

Thông tin dịch vụ

Thông tin chung
Tài liệu tham khảo

Đối tượng khách hàng

 • Công dân Việt Nam
 • Cá nhân người nước ngoài sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
Mở rộng  Thu gọn 

Biểu phí

 • Đối với người chuyển: Theo biểu phí của ngân hàng ở nước ngoài và loại phí chuyển tiền mà khách hàng lựa chọn
 • Đối với người nhận xem tại đây
Mở rộng  Thu gọn 

Cẩm nang chuyển và nhận tiền

Có thể bạn quan tâm

Câu hỏi thường gặp

 • 1. Làm thế nào để người nhà tôi ở nước ngoài có thể gửi tiền cho tôi qua kênh Swift?

  Người gửi tiền cần cung cấp cho ngân hàng nước sở tại những thông tin sau:

  • Ngân hàng người nhận (Beneficiary Bank): BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
  • Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
  • Swift code: BFTVVNVX
  • Người nhận tiền (Beneficiary):
   • Họ tên đầy đủ và số tài khoản tiết kiệm hoặc số tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của người nhận (trong trường hợp người nhận có tài khoản tại Vietcombank hoặc tại ngân hàng khác).
   • Họ tên đầy đủ, địa chỉ, số và ngày cấp CMND hoặc Hộ chiếu của bạn (trong trường hợp người nhận không có tài khoản tại ngân hàng.
 • 2. Người thân của tôi có phải trả phí nào không khi nhận tiền?
  Người thân của quý khách ở Việt Nam không phải trả một khoản phí nào khi nhận tiền tại các phòng giao dịch, chi nhánh của Vietcombank.
 • 3. Nếu người thân tôi muốn nhận tiền bằng VND thì áp dụng tỷ giá quy đổi nào?
  Với món tiền chuyển về bằng ngoại tệ, nếu quý khách muốn nhận tiền bằng VND thì ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá mua chuyển khoản được công bố hàng ngày của Vietcombank.
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận