Điều kiện tham gia
Để trở thành Khách hàng Ưu tiên của Vietcombank, Quý khách vui lòng đáp ứng một trong các điều kiện dưới đây:
Tiền gửi hoặc Tiền vay
 • Số dư tiền gửi bình quân trong 12 tháng liền trước hoặc số dư cam kết duy trì trong vòng 6 tháng tiếp theo kể từ thời điểm định danh từ 2 tỷ VND trở lên; hoặc
 • Dư nợ vay bình quân trong 12 tháng liền trước hoặc dư nợ cam kết duy trì trong vòng 6 tháng tiếp theo kể từ thời điểm định danh từ 3 tỷ VND trở lên.
Bảo hiểm
Khách hàng có ít nhất 01 Hợp đồng bảo hiểm với FWD do VCB phân phối (còn hiệu lực và có thời gian phát hành tối đa 3 năm tính đến thời điểm định danh) và có tổng số phí bảo hiểm đã đóng (bao gồm tất cả hợp đồng bảo hiểm với FWD do Vietcombank phân phối) tích lũy trong 12 tháng liền trước từ 100 triệu VND trở lên.
Doanh số chi tiêu thẻ
Tổng doanh số chi tiêu tích lũy của tất cả các thẻ tín dụng cá nhân (ngoại trừ thẻ tín dụng cá nhân do công ty ủy quyền sử dụng) trong 12 tháng liền trước đạt số tiền từ 150 triệu VND trở lên, áp dụng cho chủ thẻ tín dụng cá nhân có hạn mức tín dụng tối thiểu 70 triệu VND.
Thu nhập
Thu nhập bình quân hàng tháng trong 12 tháng liền trước từ 50 triệu VND trở lên.
Tổ hợp Tiền gửi - Tiền vay - Thẻ - Bảo hiểm
Thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau
 1. Đáp ứng tối thiểu 1 trong 4 tiêu chí sau:
  • Số dư tiền gửi bình quân trong 12 tháng liền trước hoặc tại thời điểm định danh từ 1.5 tỷ VND trở lên.
  • Dư nợ vay bình quân trong 12 tháng liền trước hoặc tại thời điểm định danh từ 2 tỷ VND trở lên.
  • Tổng doanh số chi tiêu tích lũy của tất cả các thẻ tín dụng cá nhân (ngoại trừ thẻ tín dụng cá nhân do công ty ủy quyền sử dụng) trong 12 tháng liền trước tính đến thời điểm định danh từ 120 triệu VND trở lên, áp dụng cho chủ thẻ tín dụng cá nhân có hạn mức tín dụng tối thiểu 70 triệu VND.
  • Khách hàng có ít nhất 01 Hợp đồng bảo hiểm với FWD do VCB phân phối (còn hiệu lực và có thời gian phát hành tối đa 3 năm tính đến thời điểm định danh) và có tổng số phí bảo hiểm đã đóng (bao gồm tất cả hợp đồng bảo hiểm với FWD do Vietcombank phân phối) tích lũy trong 12 tháng tính đến thời điểm định danh  đạt từ 70 triệu VND trở lên.
 2. Đạt tối thiểu 10 điểm theo cơ chế quy điểm sau:
  TIÊU CHÍ SỐ TIỀN (VND) ĐIỂM QUY ĐỔI
  Số dư tiền gửi 200.000.000 1 điểm
  Dư nợ vay 300.000.000 1 điểm
  Doanh số chi tiêu thẻ 15.000.000 1 điểm
  Số phí bảo hiểm 10.000.000 1 điểm
deposit

Tiền gửi hoặc Tiền vay

deposit

Bảo hiểm

deposit

Doanh số chi tiêu thẻ

deposit

Thu nhập

deposit

Tổ hợp Tiền gửi - Tiền vay - Thẻ - Bảo hiểm

Phân loại khách hàng Priority

Hạng Kim cương Elite

 • Số dư tiền gửi hoặc dư nợ vay từ 50 tỷ VND trở lên; hoặc
 • Điểm quy đổi theo tiêu chí Tổ hợp Tiền gửi - Tiền vay - Thẻ - Bảo hiểm từ 250 điểm trở lên, đồng thời duy trì Số dư tiền gửi từ 5 tỷ VND trở lên hoặc dư nợ vay từ 10 tỷ VND trở lên.
Xem thêm  Thu gọn 

Hạng Kim cương

 • Số dư tiền gửi hoặc dư nợ vay từ 20 tỷ VND trở lên; hoặc
 • Điểm quy đổi theo tiêu chí Tổ hợp Tiền gửi - Tiền vay - Thẻ - Bảo hiểm từ 100 điểm trở lên, đồng thời duy trì Số dư tiền gửi từ 5 tỷ VND trở lên hoặc dư nợ vay từ 10 tỷ VND trở lên.
Xem thêm  Thu gọn 

Hạng Vàng

 • Số dư tiền gửi hoặc dư nợ vay từ 5 tỷ VND trở lên; hoặc
 • Điểm quy đổi theo tiêu chí Tổ hợp Tiền gửi - Tiền vay - Thẻ - Bảo hiểm từ 25 điểm trở lên, đồng thời duy trì Số dư tiền gửi từ 2 tỷ VND trở lên hoặc dư nợ vay từ 3 tỷ VND trở lên.
Xem thêm  Thu gọn 

Hạng Titan

Khách hàng Priority không thuộc các nhóm trên
Xem thêm  Thu gọn 
Hỗ trợ tính điểm tổ hợp

Quý khách có thể tham khảo tính điểm Tổ hợp Tiền gửi - Tiền vay - Thẻ - Bảo hiểm với công cụ sau:

Số dư tiền gửi
VND
Dư nợ vay
VND
Doanh số chi tiêu thẻ
VND
Số phí bảo hiểm
VND
Tổng số điểm
Số dư tiền gửi
0 điểm
Dư nợ vay
0 điểm
Doanh số chi tiêu thẻ
0 điểm
Số phí bảo hiểm
0 điểm

Số điểm hiện tại
0 điểm
Số điểm còn thiếu
0 điểm
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận