Ngày cập nhật: 18/07/2024

Loại vàng Loại vàng Giá bán (VND/chỉ) Giá bán (VND/chỉ)
Vàng miếng SJC
(loại 1 lượng)
8,000,000

Ghi chú

  • Giá vàng được cập nhật lúc 09:30 ngày 18/07/2024