Hội đồng quản trị
Ban điều hành
Ban kiểm soát
 • Ông Đỗ Việt Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách Hội đồng quản trị

  Trình độ chuyên môn

  • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) liên kết với ĐH Northwestern và ĐH Pennsylvania (Hoa Kỳ)
 • Ông Nguyễn Thanh Tùng

  Thành viên Hội đồng Quản trị

  Tổng Giám đốc

  Trình độ chuyên môn:

  • Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Tổng hợp Paris Dauphine
  • Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương
 • Ông Nguyễn Mạnh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị

  Trình độ chuyên môn

  • Thạc sỹ kinh tế, Cao học Việt Nam - Hà Lan
  • Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
 • Ông Nguyễn Mỹ Hào
  Thành viên Hội đồng quản trị

  Trình độ chuyên môn

  • Thạc sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng
  • Cử nhân Kinh tế, Học viện Ngân hàng
 • Ông Shojiro Mizoguchi
  Thành viên Hội đồng quản trị
  Phó Tổng giám đốc

  Trình độ chuyên môn

  • Cử nhân Thương mại và Quản lý trường ĐH Hitotsubashi (Nhật Bản)
 • Ông Hồng Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị

  Trình độ chuyên môn

  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại thương Hà Nội liên kết với Đại học Meiho (Đài Loan)
  • Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội
 • Ông Vũ Viết Ngoạn
  Thành viên Hội đồng quản trị

  Trình độ chuyên môn

  • Tiến sỹ Tài chính, Đại học Lasalle (Mỹ)
  • Thạc sỹ Tài chính ngân hàng, Học viện Finafrica (Ý)
  • Cử nhân Ngoại thương, Đại học Ngoại thương
 • Bà Nguyễn Thị Kim Oanh
  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  Trình độ chuyên môn

  • Thạc sỹ Tài chính ngân hàng, Đại học New South Wales
  • Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Ông Nguyễn Thanh Tùng
  Tổng giám đốc

  Trình độ chuyên môn

  • Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Tổng hợp Paris Dauphine
  • Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương
 • Bà Đinh Thị Thái
  Phó Tổng giám đốc

  Trình độ chuyên môn

  • Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân
  • Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương
 • Ông Shojiro Mizoguchi
  Phó Tổng giám đốc

  Trình độ chuyên môn

  • Cử nhân Thương mại và Quản lý trường ĐH Hitotsubashi (Nhật Bản)
 • Bà Phùng Nguyễn Hải Yến
  Phó Tổng giám đốc

  Trình độ chuyên môn

  • Thạc sỹ Kinh tế, Học viện Ngân hàng - CPA Australia
  • Cử nhân Kinh tế, Học viện Ngân hàng

 • Ông Lê Quang Vinh
  Phó Tổng giám đốc

  Trình độ chuyên môn

  • Thạc sỹ Kinh tế, Đại học New South Wales, Australia
  • Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Ông Đặng Hoài Đức
  Phó Tổng giám đốc

  Trình độ chuyên môn

  • Cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ông Nguyễn Việt Cường
  Phó Tổng giám đốc

  Trình độ chuyên môn

  • Cử nhân Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
  • Thạc sỹ Kinh tế, Cao học Việt Nam - Hà Lan
 • Ông Lê Hoàng Tùng
  Phó Tổng giám đốc

  Trình độ chuyên môn

  • Thạc sỹ Kinh tế, Học viện Tài chính
  • Cử nhân Kinh tế, Học viện Tài chính
 • Ông Hồ Văn Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
  Trình độ chuyên môn:
  • Tiến sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân
  • Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân
  • Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân
 • Bà La Thị Hồng Minh
  Kế toán trưởng

  Trình độ chuyên môn

  • Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
  • Cử nhân kinh tế, Học viện Ngân hàng
 • Ông Hồng Quang

  Giám đốc khối nhân sự

  Trình độ chuyên môn

  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại thương Hà Nội liên kết với Đại học Meiho (Đài Loan)
  • Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội
 • Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

  GIÁM ĐỐC KHỐI PHÁP CHẾ VÀ TUÂN THỦ

  Trình độ chuyên môn:

  • Cử nhân Luật, Đại học Tổng hợp Hà Nội
  • Thạc sỹ Luật, Đại học Luật Hà Nội
  • Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân
  • Cử nhân Tiếng Anh, Đại học ngoại ngữ Hà Nội
 • Bà Đoàn Hồng Nhung

  GIÁM ĐỐC KHỐI BÁN LẺ

   Trình độ chuyên môn:

  • Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương
  • Thạc sĩ Quan hệ kinh tế quốc tế, Đại học Tổng hợp Konstanz - CHLB Đức
 • Ông Lại Hữu Phước
  Trưởng Ban kiểm soát

  Trình độ chuyên môn

  • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
  • Cử nhân Học viện Tài chính
 • Bà Đỗ Thị Mai Hương
  Thành viên Ban kiểm soát

  Trình độ chuyên môn

  • Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Ngoại thương
  • Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương
 • Bà Trần Mỹ Hạnh
  Thành viên Ban kiểm soát

  Trình độ chuyên môn

  • Chứng chỉ sau đại học về Kinh tế học ứng dụng và Chính sách công (chương trình học bổng Fulbright)
  • Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán - Học viện Tài chính
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận