Hưởng lãi suất cố định
Hưởng lãi suất hấp dẫn cố định trong suốt kỳ hạn gửi​
Rút gốc linh hoạt
Có thể rút vốn trước hạn khi cần, hưởng lãi suất không kỳ hạn khi rút trước hạn​
Tiết kiệm thời gian
Tự động chuyển tiền tiết kiệm mà không cần đến ngân hàng

Thông tin sản phẩm

Thông tin chung
Điều kiện tham gia
Tài liệu tham khảo

Giới thiệu sản phẩm

  • Sản phẩm đáp ứng nhu cầu chuyển tiền tự động từ tài khoản thanh toán sang tài khoản tiết kiệm để hưởng lãi suất cao hơn mà không cần đến ngân hàng.
  • Tài khoản dùng để thực hiện chuyển tiền tự động: tài khoản tiền gửi thanh toán hoặc tài khoản chuyên dùng huy động tiết kiệm không kỳ hạn.
Xem thêm  Thu gọn 

Loại tiền

Tiền gửi tối thiểu

01 triệu VND hoặc 100 USD
Xem thêm  Thu gọn 

Kỳ hạn

Tối đa 60 tháng
Xem thêm  Thu gọn 

Đối tượng tham gia

1. Tiền gửi có kỳ hạn tự động:

  • Công dân Việt Nam có giấy tờ tuỳ thân còn hiệu lực
  • Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên và kỳ hạn gửi tiền không dài hơn thời hạn hiệu lực còn lại của giấy tờ xác minh.

2. Tiết kiệm tự động: Công dân Việt Nam có giấy tờ tuỳ thân còn hiệu lực

Mở rộng  Thu gọn 

Thủ tục giao dịch tiền gửi tiết kiệm

Thỏa thuận khung về tiền gửi có kỳ hạn

Tính lãi tiết kiệm
  • Tiết kiệm tại quầy
  • Tiền gửi trực tuyến
  • Tiền gửi có kỳ hạn tại quầy
Số tiền gửi
kỳ hạn gửi
1 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng 36 tháng
Tiền lãi dự tính
Số tiền lãi
Tổng tiền
Lãi suất

Lãi suất được cập nhật lúc

Có thể bạn quan tâm

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận