Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

Vietcombank cung cấp dịch vụ ngân hàng hoàn trả với hai nghiệp vụ:

  • Nghiệp vụ ngân hàng hoàn trả trơn: Vietcombank hỗ trợ ghi nợ tài khoản tiền gửi thanh toán của Ngân hàng phát hành mở tại Vietcombank để thanh toán cho Ngân hàng đòi tiền
  • Nghiệp vụ tài trợ hoàn trả: Vietcombank cho Ngân hàng phát hành vay để thực hiện việc thanh toán cho Ngân hàng đòi tiền
Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

  • Hỗ trợ thực hiện thanh toán theo chỉ thị của Ngân hàng phát hành
  • Hỗ trợ tài trợ vốn trong giao dịch tài trợ hoàn trả
Mở rộng  Thu gọn 

Liên hệ

Ban Định chế tài chính

location

Tầng 9, Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

phone

+84-24-39343137 (Máy lẻ : 0920)

fax

+84-24-38265548

contaction
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận