Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

Giao dịch mua, bán hẳn Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu/chứng chỉ tiền gửi do tổ chức tín dụng phát hành

Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

  • Đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng nhu cầu mua bán Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh
  • Mua bán nhanh chóng phiếu/chứng chỉ tiền gửi do tổ chức tín dụng phát hành của Khách hàng
  • Xử lý nhanh chóng, đơn giản, chuyên nghiệp
Mở rộng  Thu gọn 

Liên hệ

Ban Định chế tài chính

location

Tầng 9, Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

phone

+84-24-39343137 (Máy lẻ : 0920)

fax

+84-24-38265548

contaction