Sản phẩm & Dịch vụ

  Danh sách

  Câu hỏi thường gặp

  • 1. Thời hạn tài trợ tối đa của sản phẩm Cho vay tái tài trợ là bao nhiêu?

   Vietcombank thực hiện tài trợ với thời hạn tài trợ tối đa dưới 01 năm

  • 2. Cho vay tái tài trợ các giao dịch chiết khấu hối phiếu/bộ chứng từ theo L/C có được thực hiện sau ngày đáo hạn thanh toán bộ chứng từ không?

   Vietcombank chỉ thực hiện vay tái tài trợ các giao dịch chiết khấu hối phiếu/bộ chứng từ theo L/C với thời hạn không quá thời hạn thanh toán còn lại của hối phiếu/bộ chứng từ đó và trong mọi trường hợp dưới 01 năm. Do đó, Vietcombank không thực hiện cho vay tái tài trợ các giao dịch chiết khấu hối phiếu/bộ chứng từ theo L/C sau ngày đáo hạn bộ chứng từ

  • 3. Ngân hàng phát hành có được thanh toán toàn bộ hoặc một phần trị giá khoản tài trợ hoàn trả trước ngày đáo hạn không?

   Vietcombank xem xét việc thực hiện thanh toán toàn bộ hoặc một phần trị giá khoản tài trợ trước ngày đáo hạn trên cơ sở có đề nghị từ Ngân hàng phát hành

  Từ chối
  Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
  Chấp nhận