Số thư bảo lãnh
Số tiền bảo lãnh ban đầu
Ngày phát hành
Kết quả
Sản phẩm
--
Loại bảo lãnh
--
Bên được bảo lãnh
--
Bên nhận bảo lãnh
--
Chi nhánh phát hành
--
Số thư bảo lãnh
--
Ngày phát hành
--

Số dư bảo lãnh
-- VND

Lưu ý

Trường hợp Quý Khách có nhu cầu nhận Văn bản Xác thực Cam kết bảo lãnh (CKBL) do Vietcombank phát hành, Quý Khách vui lòng lưu ý một số nội dung sau:

  • 1.

    Hình thức gửi hồ sơ

  • 2.

    Hồ sơ đề nghị xác thực CKBL

  • 3.

    Thẩm quyền ký Văn bản xác thực Cam kết bảo lãnh

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận