promotion-usp-1
Thời gian ưu đãi
30/01/2024-29/02/2024
promotion-usp-2
Đối tượng áp dụng
Thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank JCB
promotion-usp-3
Địa điểm áp dụng
Một số nhà hàng Ashima và Man Tang Guo

Chương trình ưu đãi

Ưu đãi tại Ashima

Giảm 15% tối đa 1.000.000 VND cho hóa đơn bất kỳ trước VAT và phí dịch vụ

Ưu đãi tại Man Tang Guo

Giảm 15% cho hóa đơn từ 5.000.000 VND trước VAT và phí dịch vụ

Lưu ý:
· Ưu đãi không được quy đổi thành tiền mặt.
· Vietcombank được miễn trách hoàn toàn đối với các khiếu nại liên quan đến chất lượng hàng hóa dịch vụ do các đơn vị cung cấp; dịch vụ không hoàn thiện hoặc không cung cấp dịch vụ.
· Đây là Chương trình khuyến mại do Tổ chức thẻ quốc tế JCB triển khai.

Ưu đãi tại Ashima

Giảm 15% tối đa 1.000.000 VND cho hóa đơn bất kỳ trước VAT và phí dịch vụ

Ưu đãi tại Man Tang Guo

Giảm 15% cho hóa đơn từ 5.000.000 VND trước VAT và phí dịch vụ

Lưu ý:
· Ưu đãi không được quy đổi thành tiền mặt.
· Vietcombank được miễn trách hoàn toàn đối với các khiếu nại liên quan đến chất lượng hàng hóa dịch vụ do các đơn vị cung cấp; dịch vụ không hoàn thiện hoặc không cung cấp dịch vụ.
· Đây là Chương trình khuyến mại do Tổ chức thẻ quốc tế JCB triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận