Gia tăng tài sản, tự do tài chính
Tăng số tiền bảo hiểm tự động mà không cần thẩm định sức khoẻ
Nhận tới 380% số tiền bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm nhân đôi khi Thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc Tử vong do tai nạn 
personalcard-icon
Đầu tư linh hoạt và chủ động
Lựa chọn, thiết kế, điều chỉnh kế hoạch theo nhu cầu cá nhân

Thông tin sản phẩm

Điều kiện tham gia
Quyền lợi bảo hiểm
Thông tin tham khảo
Sản phẩm bổ trợ

Độ tuổi

30 ngày tuổi đến 70 tuổi
Mở rộng  Thu gọn 

Thời hạn hợp đồng

Thời hạn đóng phí

 • Bằng thời hạn hợp đồng
 • Bắt buộc đóng phí trong 03 năm hợp đồng đầu tiên
 • Linh hoạt đóng phí từ năm hợp đồng thứ 4
Mở rộng  Thu gọn 

Quyền lợi bảo vệ

 • Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Tử vong
 • Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Tử vong do tai nạn
 • Tăng số tiền bảo hiểm tự động mà không cần thẩm định sức khỏe
Mở rộng  Thu gọn 

Quyền lợi đầu tư

 • Hưởng kết quả đầu tư từ Quỹ liên kết đơn vị
 • Thưởng duy trì hợp đồng
 • Thưởng bảo vệ đặc biệt
 • Quyền lợi khi kết thúc thời hạn hợp đồng
Mở rộng  Thu gọn 

Quyền lợi cộng thêm

Đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng trong 03 năm đầu tiên
Mở rộng  Thu gọn 

Quy tắc và điều khoản

Thông tin quỹ liên kết FWD

Sản phẩm bổ trợ

Kết hợp sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ để bảo vệ gia đình hiệu quả nhất: 
 • FWD Care Bảo hiểm sức khỏe 3.0
 • FWD Care Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 2.0
 • FWD Care Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo 2.0
 • FWD Care Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao 2.0
 • FWD Care Bảo hiểm tai nạn
Tài liệu giới thiệu các sản phẩm bổ trợ xem tại đây
Mở rộng  Thu gọn 

Các sản phẩm khác

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận