cash-stack-icon
Hỗ trợ tối đa
Hỗ trợ tài chính cho các trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn lên tới 200% số tiền bảo hiểm
Bảo vệ vượt trội
Quyền lợi bảo vệ ý nghĩa trước bệnh Ung thư giai đoạn sau tới tuổi 80
Đầu tư an toàn
Hưởng lãi đầu tư an toàn, ổn định và không thấp hơn mức lãi suất bảo đảm

Thông tin sản phẩm

Điều kiện tham gia
Quyền lợi bảo hiểm
Thông tin tham khảo
Sản phẩm bổ trợ

Độ tuổi

30 ngày tuổi đến 69 tuổi
Mở rộng  Thu gọn 

Thời hạn hợp đồng

Đến khi Người được bảo hiểm đủ 80 tuổi
Mở rộng  Thu gọn 

Thời hạn đóng phí

 • Bắt buộc đóng phí trong 03 năm hợp đồng đầu tiên 
 • Linh hoạt đóng phí từ năm hợp đồng thứ 4
Mở rộng  Thu gọn 

Quyền lợi bảo vệ

 • Ung thư giai đoạn sau
 • Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
 • Hỗ trợ thu nhập trong trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Tử vong
Mở rộng  Thu gọn 

Quyền lợi đầu tư

 • Hưởng lãi đầu tư từ Quỹ liên kết chung
 • Thưởng duy trì hợp đồng định kỳ
 • Thưởng duy trì hợp đồng đặc biệt
 • Kết thúc thời hạn hợp đồng
Mở rộng  Thu gọn 

Quyền lợi cộng thêm

 • Quyền lợi sống khỏe

 • Đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng
 • Tăng số tiền bảo hiểm không cần thẩm định sức khỏe
Mở rộng  Thu gọn 

Quy tắc và điều khoản

Sản phẩm bổ trợ

Bổ sung sản phẩm bổ trợ để bảo vệ tối ưu nhất cho bản thân và những người thân yêu: 

 • FWD Care Bảo hiểm sức khỏe 2.0
 • FWD Care Bảo hiểm trợ cấp nằm viện
 • FWD Care Bảo hiểm bệnh tai nạn
 • FWD Care Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 2.0
 • FWD Care Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo 2.0
 • FWD Care Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao 2.0
 • FWD Care Bảo hiểm tử vong và thương tật

Tài liệu giới thiệu các sản phẩm bổ trợ xem tại đây

Mở rộng  Thu gọn 

Các sản phẩm khác

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận