Vietcombank Sài Gòn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Sài Gòn - Vietcombank Sài Gòn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây.

VCB News

12/07/2019

 

Các tin tức khác