VIETCOMBANK ĐẮK LẮK THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

 Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đắc Lắk thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá như sau:

- Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá đối với 03 bất động sản tại huyện Ea Hleo, tỉnh Đắc Lắk (xem chi tiết tại đây).

- Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá đối với Xe ô tô con và 02 Máy bắn hạt mầu Cà phê tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk (xem chi tiết tại đây).

 

16/08/2017

 

Các tin tức khác