Vietcombank thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua bảo hiểm Tiền cho hệ thống Vietcombank

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua bảo hiểm Tiền cho hệ thống Vietcombank, cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Mua bảo hiểm Tiền cho hệ thống VCB.

2. Giá gói thầu: 6.616.499.850VND  (Sáu tỷ, sáu trăm mười sáu triệu, bốn trăm chín mươi chín nghìn, tám trăm năm mươi đồng- đã bao gồm thuế VAT). 

3. Nguồn vốn: Chi phí hoạt động kinh doanh của VCB.

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

a) Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (gói thầu quy mô nhỏ).

b) Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn Nhà thầu: Tháng 02 năm 2017.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 2.000.000VND (Hai triệu đồng).

 

16/01/2017

 

Các tin tức khác