Vietcombank Chi nhánh Sở Giao dịch thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Sở Giao dịch thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. (chi tiết xin vui lòng xem tại đây)

VCB News

02/08/2019

 

Các tin tức khác