Vietcombank Sở Giao dịch thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch (Vietcombank Sở Giao dịch) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây

VCB News

24/06/2019

 

Các tin tức khác