VIETCOMBANK THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC SMS OTP TRÊN CHƯƠNG TRÌNH NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN VCB – IB@NKING DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

 Nhằm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Quyết định số 630/QĐ-NHNN ngày 31/3/2017 v/v ban hành Kế hoạch áp dụng các giải pháp về an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, Vietcombank thông báo việc chuyển đổi phương thức xác thực (PTXT) SMS-OTP trên kênh ngân hàng trực tuyến VCB – ib@nking dành cho Khách hàng tổ chức như sau:

- Phạm vi áp dụng: các Khách hàng tổ chức đang sử dụng PTXT SMS – OTP tại cấp duyệt lệnh cao nhất trong dịch vụ ngân hàng trực tuyến VCB-ib@nking.

- Nội dung chuyển đổi: các Khách hàng tổ chức đang sử dụng PTXT SMS – OTP tại cấp duyệt lệnh cao nhất sẽ chuyển đổi sang PTXT khác mà ngân hàng đang cung cấp (bao gồm VCB m-Token, EVM-OTP, eToken).

- Thời gian thực hiện chuyển đổi: trước ngày 01/07/2019.

Để được hỗ trợ chuyển đổi phương thức xác thực, Quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của Vietcombank.

Vietcombank luôn cam kết mang lại các dịch vụ Ngân hàng tốt nhất cho Quý khách hàng. Để biết thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo hotline 1900 545413 hoặc các điểm giao dịch của Vietcombank.

VCB News

18/06/2019

 

Các tin tức khác