Đảng ủy Vietcombank tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị 05–CT/TW chuyên đề năm 2019

Sáng ngày 15/06/2019, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị 05–CT/TW chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho gần 3.000 đảng viên thuộc Đảng bộ Vietcombank thông qua hình thức truyền hình trực tuyến với điểm cầu chính tại Hội trường tầng 19 - Trụ sở chính Vietcombank 198 Trần Quang Khải, Hà Nội và hơn 70 điểm cầu trên toàn hệ thống.

Các đại biểu tham dự Hội nghị truyền hình trực tuyến học tập Chỉ thị 05–CT/TW chuyên đề năm 2019 tại điểm cầu Trụ sở chính

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu chính – Hội trường Tầng 19, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, về phía khách mời có đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW). Về phía Đảng bộ Vietcombank có đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; các đồng chí ủy viên HĐQT: Nguyễn Mỹ Hào, Nguyễn Mạnh Hùng, Hồng Quang, Đỗ Việt Hùng; đồng chí Trương Lệ Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát; các đồng chí Phó Tổng giám đốc: Đinh Thị Thái; Phùng Nguyễn Hải Yến; Lê Quang Vinh; Nguyễn Thanh Tùng; các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank; cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và toàn thể Đảng viên thuộc các tổ chức Đảng của Đảng bộ Vietcombank tại Trụ sở chính và hơn 70 điểm cầu trên toàn hệ thống.

Đồng chí Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nội dung quan trọng, là bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và người lao động, đồng thời đề nghị các đồng chí đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu nội dung do báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn những nội dung chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019, nhằm đưa việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong truyền đạt và quán triệt nội dung Chỉ thị 05–CT/TW

Tại Hội nghị, các đại biểu và đảng viên đã được nghe báo cáo viên là đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp quán triệt các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các đại biểu và đảng viên cũng đã được nghe đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank phổ biến và quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 75 của Đảng ủy Khối DNTW về Tổng kết công tác đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 12.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank phát biểu kết luận tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank một lần nữa khẳng định: "Những Chỉ thị, Nghị quyết được phổ biến, quán triệt tại Hội nghị này là các nội dung rất quan trọng trọng việc lãnh đạo, xây dựng và phát triển Đảng trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại Hội nghị

Sau Hội nghị này Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Vietcombank tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả. Các đồng chí đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện triển khai và phát huy những ưu điểm, hạn chế, chấm dứt những khuyết điểm, tồn tại của từng tổ chức, cá nhân để ngày càng hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

  VCB News

15/06/2019

 

Các tin tức khác