Vietcombank Đông Anh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh (Vietcombank Đông Anh) thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.  Chi tiết xem tại đây.

VCB News

10/06/2019

 

Các tin tức khác