Vietcombank Chi nhánh Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là khoản nợ không có tài sản đảm bảo của Công ty Cổ phần tiếp vận Biển Đông. (chi tiết xin vui lòng xem tại đây)

 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là khoản nợ có tài sản đảm bảo của Công ty TNHH một thành viên Vận tải Biển Đông. (chi tiết xin vui lòng xem tại đây) 

VCB News

26/11/2018

 

Các tin tức khác