ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY PHIÊN HỌP THÁNG 11/2018

 Sáng 23/10/2018, tại Trụ sở chính (TSC), Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy phiên họp tháng 11/2018. Tham dự có đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc; đ/c Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng các đ/c Ủy viên BTV.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông báo Quyết định số 1445-QĐ/ĐUK ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Nguyễn Mỹ Hào, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên HĐQT Vietcombank và đồng chí Lê Quang Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank, Đ/c Bí thư Đảng ủy Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã trao hoa chúc mừng 02 đồng chí.


Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank khóa III nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị đã thông qua báo cáo công việc giữa 2 kỳ họp của BTV. Trong thời gian từ ngày 04/10/2018 đến ngày 24/10/2018, BTV Đảng Ủy đã ban hành các Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 10 Đảng viên dự bị, các Quyết định về nhân sự Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ tại 02 Chi bộ Chi nhánh, ban hành Công văn về rà soát chính trị nội bộ và thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ, đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng đối với các đảng viên đang làm việc tại Vietcombank Chi nhánh Bắc Gia Lai về Đảng bộ Vietcombank và một số công việc khác.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức Đảng ủy đã xin ý kiến BTV về việc kết nạp đảng cho 13 quần chúng ưu tú và chuyển đảng chính thức cho 4 đảng viên dự bị.

Hội nghị đã lấy ý kiến góp ý của đại biểu cấp trên, ý kiến bổ sung của các Ủy viên BTV, tổng hợp và báo cáo Đảng ủy Khối DNTW.


Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại Hội nghị BTV Đảng ủy phiên họp tháng 11/2018

VCB News

25/10/2018

 

Các tin tức khác