Vietcombank thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Giải pháp quản trị và vận hành Fanpage Vietcombank”

1.Giá gói thầu: 2.268.679.900 đồng (Hai tỷ, hai trăm sáu tám triệu, sáu trăm bảy mươi chín nghìn, chín trăm đồng), đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí khác.

2.Nguồn vốn: Chi phí quảng cáo của Vietcombank.

3.Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

-      Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

-      Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

4.Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn Nhà thầu: Quý 4 năm 2018.

5.Loại hợp đồng: Trọn gói.

6.Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm và 02 tháng, trong đó:

-            Thời gian triển khai hợp đồng: 01 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

-             Thời gian hoàn thiện hồ sơ thanh toán: 02 tháng kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu hợp đồng

7.Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng.

8.Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ 15h00 ngày 09/10/2018 đến trước 15h00 ngày 29/10/2018 (trong giờ hành chính) tại tầng 08, Tòa nhà Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội.

9.Thời điểm đóng thầu: 15h00, ngày 29 tháng 10 năm 2018.

10.Thời điểm mở thầu: 15h30, ngày 29 tháng 10 năm 2018 .

VCB News

12/10/2018

 

Các tin tức khác