Vietcombank Công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu MB ra công chúng

 Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần Ngân hàng TMCP Quân Đội thuộc sở hữu của Vietcombank như sau:

1.     Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2.     Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Quân Đội

3.     Địa chỉ: Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

4.     Vốn điều lệ thực góp: 21.604.513.810.000 đồng (Hai mươi mốt nghìn sáu trăm linh tư tỷ năm trăm mười ba triệu tám trăm mười nghìn đồng).

5.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 53.400.000 cổ phần

6.     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 10 nhà đầu tư

Trong đó:

•         Tổ chức:  5 nhà đầu tư

•         Cá nhân: 5 nhà đầu tư

6.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.934.000 cổ phần

Trong đó:

•         Tổ chức:  4.800.000 cổ phần

•         Cá nhân:  1.134.000 cổ phần

8.     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/10/2018

9.     Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ 30 phút ngày 15/10/2018

VCB News

09/10/2018

 

Các tin tức khác