Chương trình ưu đãi dành cho thẻ ĐTH Saigon Centre Takashimaya Vietcombank

Vietcombank và Takashimaya xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng chương trình ưu đãi cho khách hàng khi mở thẻ tín dụng Đồng thương hiệu Saigon Centre Takashimaya Vietcombank với ưu đãi hấp dẫn như sau:

1. Thời gian khuyến mãi: Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng phát hành mới thẻ tín dụng Đồng thương hiệu Sai Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank từ 01/10/2018 đến 30/11/2018

Điều kiện:

- Khách hàng lần đầu mở thẻ tín dụng Vietcombank

- Khách hàng đăng ký mở thẻ tại Quầy tư vấn Vietcombank – Tầng 3 – Trung tâm thương mại Takashimaya hoặc Đăng ký trực tuyến

- Khách hàng nhận thẻ tại Quầy tư vấn Vietcombank – Tầng 3 – Trung tâm thương mại Takashimaya

3. Địa điểm khuyến mãi: Trung tâm thương mại Saigon Centre và Takashimaya.

4. Địa điểm nhận thưởng: Quầy tư vấn Vietcombank – Tầng 3 – Trung tâm thương mại Takashimaya

5. Nội dung ưu đãi:

 

Nội dung

Số lượng quà tặng

Ưu đãi 1

Tặng ngay thẻ quà tặng trị giá 200.000 VNĐ cho khách hàng mở thẻ thành công.

230

Ưu đãi 2

Tặng ngay thẻ quà tặng trị giá 1.000.000 VNĐ cho khách hàng có tổng hóa đơn thanh toán thẻ trong ngày đạt 1 triệu đồng

150

Trong đó:

- Thẻ quà tặng là thẻ quà tặng Vietcombank Takashimaya hoặc thẻ quà tặng Vietcombank Saigon Centre.

- Ưu đãi áp dụng cho thẻ có ngày phát hành trên hệ thống Vietcombank từ 01/10/2018 đến 30/11/2018.

- Đối với ưu đãi 2: Chỉ áp dụng cho các giao dịch thanh toán tại máy thanh toán thẻ của Vietcombank tại địa điểm khuyến mại và áp dụng cho tổng giá trị các hóa đơn trong ngày khách hàng nhận thưởng, không áp dụng cho cộng gộp hóa đơn của các ngày khác nhau.

- Chương trình kết thúc khi hết thời gian khuyến mãi hoặc khi phát hết quà tặng, tùy thuộc điều kiện nào đến trước.

- Áp dụng theo Điều kiện điều khoản

ĐĂNG KÝ MỞ THẺ TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY

VCB News

25/09/2018

 

Các tin tức khác