Vietcombank công bố thông tin chào bán cổ phần EIB

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (mã chứng khoán EIB) thuộc sở hữu của Vietcombank số 50/GCN-UBCK ngày 17/09/2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. 

Vietcombank xin công bố thông tin liên quan đến việc chào bán ra công chúng cổ phiếu EIB thuộc sở hữu của Vietcombank như sau:

-        Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng cổ phiếu EIB số 50/GCN-UBCK ngày 17/09/2018.

-        Thông báo chào bán ra công chúng cổ phiếu EIB thuộc sở hữu của Vietcombank.

-        Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng và các tài liệu đính kèm đã được UBCKNN chấp thuận.

Tài liệu liên quan đến việc chào bán cổ phần EIB đính kèm:

  1. Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu EIB do UBCKNN cấp. (chi tiết tại đây)

2. Thông báo chào bán ra công chúng cổ phiếu EIB của Vietcombank. (chi tiết tại đây)

3. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu EIB. (chi tiết tại đây)

4. Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. (chi tiết tại đây)

5. Nghị quyết số 290 của HĐQT Vietcombank phê duyệt chào bán ra công chúng. (chi tiết tại đây)

6. Giấy đăng ký kinh doanh của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. (chi tiết tại đây)

7. Giấy đăng ký kinh doanh của Vietcombank. (chi tiết tại đây)

8. Báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán năm 2016 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. (chi tiết tại đây)

9. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. (chi tiết tại đây)

10. Báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán năm 2017 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. (chi tiết tại đây)

11. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. (chi tiết tại đây)

12. Báo cáo tài chính riêng lẻ 30/06/2018 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. (chi tiết tại đây)

13. Báo cáo tài chính hợp nhất 30/06/2018 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. (chi tiết tại đây)

14. Xác nhận sở hữu cổ phần EIB. (chi tiết tại đây)

15. Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. (chi tiết tại đây)

16. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vietcombank. (chi tiết tại đây)

17. Quy chế bán đấu giá cổ phần EIB (chi tiết tại đây)

18. Đơn đăng ký đấu giá (chi tiết tại đây)

 19. Danh sách đại lý đấu giá (chi tiết tại đây)

VCB NEWS

 

21/09/2018

 

Các tin tức khác