VIETCOMBANK ĐẮK LẮK THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk (Vietcombank Đắk Lắk) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá đối với bất động sản như sau:

- Quyền sử dụng đất tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (xem chi tiết tại đây).

VCB News

18/09/2018

 

Các tin tức khác