Thông báo chào bán ra công chúng Cổ phiếu của Vietcombank tại Ngân hàng TMCP Phương Đông

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông báo chào bán ra công chúng Cổ phiếu của Vietcombank tại Ngân hàng TMCP Phương Đông. Quý vị tổ chức và cá nhân vui lòng xem chi tiết dưới đây:

1. Thông báo chào bán ra công chúng cổ phiếu OCB của VCB (chi tiết)

2. Công văn chấp thuận chào bán của NHNN (chi tiết)

3. Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu OCB do UBCKNN cấp (chi tiết)

4. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu OCB (chi tiết)

5. Nghị quyết số 292 phê duyệt chào bán ra công chúng phần vốn đầu tư của VCB tại OCB (chi tiết)

6. Giấy đăng ký kinh doanh của OCB (chi tiết)

7. Giấy đăng ký kinh doanh của VCB (lần 12 mới nhất) (chi tiết)

8. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của OCB (chi tiết)

9. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (hợp nhất) của OCB (chi tiết)

10. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (riêng lẻ) của OCB (chi tiết)

11. Báo cáo tài chính Quý I/2018 (hợp nhất) của OCB (chi tiết)

12. Báo cáo tài chính Quý I/2018 (riêng lẻ) của OCB (chi tiết)

13. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần OCB của VCB (chi tiết)

14. Điều lệ tổ chức của OCB (chi tiết)

15. Quy chế bán đấu giá cổ phần OCB thuộc sở hữu của VCB (chi tiết)

16. Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá (chi tiết)

17. Đơn đăng ký đấu giá (chi tiết)

17.1. Giấy ủy quyền (chi tiết)

VCB News

08/08/2018

 

Các tin tức khác