Vietcombank tổ chức Hội nghị Kiểm tra nội bộ năm 2018

Chiều ngày 30/6/2018, tại tỉnh Quảng Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức “Hội nghị Kiểm tra nội bộ năm 2018”. Tham dự có ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT; các Phó Tổng giám đốc: ông Đào Hảo, bà Đinh Thị Thái, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, bà Phùng Nguyễn Hải Yến; bà Trương Lệ Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát; ông Lê Hoàng Tùng – Kế toán trưởng; ông Lại Hữu Phước - Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ TSC; Lãnh đạo phòng Kiểm tra nội bộ các khu vực; Trưởng/Giám đốc các Phòng/Ban/Trung tâm liên quan tại Trụ sở chính; các Giám đốc, Phó Giám đốc các chi nhánh.

 

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đinh Thị Thái đã đánh giá về tầm quan trọng của công tác kiểm tra trong hoạt động kinh doanh của Vietcombank trong thời gian qua. Công tác kiểm tra của Vietcombank ngày càng phát huy tính hiệu quả trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý để đảm bảo tính minh bạch và đúng phát luật của mọi mảng hoạt động của Vietcombank. Hội nghị Kiểm tra nội bộ năm 2018 sẽ tổng kết hoạt động kiểm tra nội bộ Vietcombank thời gian qua, tập trung thảo luận về công tác giám sát và đề ra phương hướng trong thời gian tới để hỗ trợ cho Ban Lãnh đạo trong công tác điều hành mọi hoạt động của Vietcombank.

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đinh Thị Thái phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã lắng nghe ông Lại Hữu Phước – Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ báo cáo Tổng kết hoạt động kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018 đã đạt các kết quả trong Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự: Công tác xây dựng quy trình, quy chế kiểm tra nội bộ; Công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ; Công tác kiểm tra kiểm soát các chi nhánh, trong đó kiểm tra về rủi ro đạo đức, hoạt động tín dụng, hoạt động bán lẻ, công tác phòng chống tham nhũng và tội phạm. Ông Lại Hữu Phước cũng báo cáo về các bài học kinh nghiệm trong gần 3 năm hoạt động, mô hình tổ chức của Ban Kiểm tra nội bộ đã phát huy hiệu quả thiết thực, đảm bảo tính độc lập, khách quan, trung thực trong công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ. Bộ máy Kiểm tra nội bộ là công cụ quan trọng trong việc phát hiện các dấu hiệu bất thường, góp phần kiểm soát hiệu quả, hạn chế rủi ro trong hoạt động của Vietcombank.


Ông Lại Hữu Phước – Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ báo cáo Tổng kết hoạt động kiểm tra, giám sát

Hội nghị đã lắng nghe tham luận của Phòng Kiểm tra nội bộ Khu vực 1 về Công tác Giám sát từ xa đối với hoạt động của chi nhánh và Phòng giao dịch; Tham luận của Vietcombank Đà Nẵng về công tác kiểm tra, giám sát tín dụng đối với một số ngành.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành đã khẳng định tính đúng đắn khi thành lập Ban Kiểm tra nội bộ với thực tế hiệu quả hoạt động trong 3 năm qua, đồng thời chia sẻ những kết quả rất tích cực trong hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của Vietcombank, trong đó có sự đóng góp của Bộ phận Kiểm tra nội bộ. Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành cũng đã chỉ đạo cụ thể về một số định hướng trong thời gian tới của công tác Kiểm tra nội bộ nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng trong phát hiện và ngăn chặn rủi ro, sai phạm, qua đó đóng góp tích cực cho hiệu quả hoạt động của hệ thống Vietcombank nói chung.

Hội nghị đã phổ biến và quán triệt Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018.

Hội nghị Kiểm tra nội bộ Vietcombank năm 2018 kết thúc cùng ngày./.

VCB News

30/06/2018

 

Các tin tức khác