Vietcombank An Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của 02 gói thầu thi công công trình trụ sở Phòng Giao dịch Vàm Cống

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang (Vietcombank An Giang) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của 02 gói thầu thi công công trình trụ sở Phòng Giao dịch Vàm Cống. Chi tiết như sau:

  • Quyết định lựa chọn nhà thầu của gói thầu 05: Thi công và lắp đặt thiết bị ngoại thất, phòng ATM (xem chi tiết tại đây).
  • Quyết định lựa chọn nhà thầu của gói thầu 06: Mua sắm tài sản cố định – công cụ lao động, Trang trí nội thất (xem chi tiết tại đây).
 
VCB News
08/06/2018

 

Các tin tức khác