Vietcombank Sở giao dịch thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch  (Vietcombank Sở giao dịch) thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết xem  tại đây

VCB News

18/05/2018

 

Các tin tức khác