Vietcombank Sở giao dịch thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch ( Vietcombank Sở giao dịch) thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Chi tiết xem tại đây

16/05/2018

 

Các tin tức khác