VIETCOMBANK TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG TRIỂN KHAI MÔ HÌNH BÁN HÀNG VÀ MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG BÁN BUÔN CHO CÁC CHI NHÁNH GIAI ĐOẠN 3

Sáng ngày 03/5/2018, tại Khách sạn Nikko Hotel Hà Nội, Ban triển khai Dự án Chuyển đổi Mô hình tín dụng Khối Bán buôn (Mô hình CTOM) đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo Vietcombank tổ chức Chương trình truyền thông Triển khai Mô hình CTOM Giai đoạn 3 cho các chi nhánh triển khai Giai đoạn 3.

Buổi truyền thông có sự tham dự của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Oanh – Trưởng Ban Triển khai Dự án; Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng Khách hàng và Quản lý nợ của 23 chi nhánh khu vực Miền Bắc và một số chi nhánh Miền Trung.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Tổng Giám đốc – Trưởng Ban Triển khai Dự án phát biểu khai mạc tại Hội nghị Truyền thông CTOM

Giai đoạn 1 của Mô hình CTOM được triển khai từ ngày 16/10/2017 tại Trụ sở chính và 7 chi nhánh lớn của hệ thống, mang lại nhiều kết quả chuyển đổi tích cực trong hoạt động của các chi nhánh. 17 chi nhánh Giai đoạn 2 sẽ chính thức triển khai Mô hình CTOM kể từ ngày 7/5/2018.

Tiếp theo những thành công đó, Mô hình CTOM dự kiến được triển khai chính thức tại tất cả các chi nhánh còn lại của Vietcombank vào ngày 18/6/2018.

Phát biểu khai mạc Chương trình Truyền thông, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Oanh – Trưởng Ban triển khai Dự án đã nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển đổi của Vietcombank trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh gay gắt trong ngành tài chính như hiện nay.

Việc thực hiện chuyển đổi, ứng dụng các công nghệ cũng như những thông lệ tốt của thế giới để cải tiến hiệu quả hoạt động không chỉ xuất phát từ mong muốn của Ban lãnh đạo Vietcombank nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, nâng tầm ngân hàng lên mức châu lục và thế giới mà còn xuất phát từ chính nhu cầu của khách hàng, mong muốn Vietcombank đổi mới để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Oanh cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Giám đốc chi nhánh trong kết quả chuyển đổi của chi nhánh. Sự cầu thị, tinh thần cởi mở với chuyển đổi và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các Giám đốc là yếu tố quyết định sự thành công của Dự án nói chung và kết quả chuyển đổi của chi nhánh nói riêng.

Ông Samit Soni, Partner tư vấn Olivery Wyman, Giám đốc dự án trình bày về các nội dung thay đổi của Mô hình CTOM

Đến tháng 6/2018, toàn hệ thống hơn 100 chi nhánh của Vietcombank sẽ đồng loạt áp dụng Mô hình CTOM.  Việc triển khai thành công Dự án CTOM với những chuyển đổi căn bản và mạnh mẽ tới cơ cấu tổ chức và cách thức vận hành của khối bán buôn theo hướng tích cực chắc chắn sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho các cán bộ Vietcombank nói riêng và toàn hệ thống Vietcombank nói chung.

VCB News

08/05/2018

 

Các tin tức khác