Vietcombank tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018

Thực hiện chủ trương của Đảng và các Quy định của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Hướng dẫn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Công đoàn tham gia tổ chức Hội nghị Người lao động (NLĐ) và xây dựng Quy chế đối thoại tại nơi làm việc cũng như thực hiện các Quyết định của HĐQT số 1097/QĐ-VCB.HĐQT ngày 25/11/2013 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở của Vietcombank và Quyết định số 1270/QĐ-VCB-HĐQT ngày 10/11/2015 về việc ban hành Quy chế tổ chức Hội nghị NLĐ Vietcombank, chiều 27/4/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP. Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trang trọng tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát biểu

Tham dự Hội nghị về phía khách mời có ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN), Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ngành Ngân hàng; bà Lê Thị Kim Dung – Phó Trưởng Ban dân vận Đảng ủy Khối DNTW; ông Nguyễn Thế Hanh – Trưởng ban Chính sách pháp luật Công đoàn NHVN. Về phía Vietcombank có ông Nghiêm Xuân Thành - UV BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; ông Đào Minh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc; các ông/bà là thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, Giám đốc các Khối, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng văn phòng đại diện phía Nam, cùng 324 đại biểu đại diện cho Công đoàn cơ sở tại TSC và các chi nhánh, đơn vị trong hệ thống Vietcombank.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị NLĐ Vietcombank năm 2018

Thực hiện theo quy định, Hội nghị đã bầu Đoàn chủ tịch, bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Tổ thư ký; Thông qua chương trình Hội nghị và Nội quy Hội nghị.

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành phát biểu kết luận Hội nghị

Ông Đào Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank và việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, kết quả thực hiện dân chủ cơ sở tại Vietcombank. Theo đó, đến hết năm 2017, Huy động vốn của Vietcombank tăng 38,7% so với năm 2016; Dư nợ tín dụng tăng 17,2% so với 2016; Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,11%; Dư quỹ dự phòng rủi ro 8.190 tỷ đồng tương đương 132,7% tổng dư nợ xấu; Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.180 tỷ; Doanh số TTQT - TTTM tăng 28,4% so cùng kỳ, thị phần ở mức 16,34% - Giữ vững vị thế dẫn đầu về thị phần kinh doanh ngoại tệ; Lợi nhuận trước thuế đạt trên 11.300 tỷ đồng, dẫn đầu ngành ngân hàng. Cổ phiếu VCB tiếp tục có mức giá cao nhất ngành, liên tục nằm trong top 3 doanh nghiệp có mức vốn hóa lớn nhất thị trường.

Ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc phát biểu

Về chế độ chính sách đối với Người lao động (NLĐ) năm 2017 đã được thực hiện theo đúng quy chế, đảm bảo quyền lợi của NLĐ. Theo đó, NLĐ được đảm bảo việc làm ổn định với chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý; toàn bộ NLĐ được ký hợp đồng lao động phù hợp, đúng luật; công tác tuyển dụng được thực hiện theo các quy định rõ ràng, khách quan. Các cơ chế đãi ngộ đảm bảo quyền lợi NLĐ đã được thực hiện tốt như: cơ chế đãi ngộ về lương; chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội dành cho NLĐ. Thu nhập bình quân của cán bộ Vietcombank có xu hướng tăng qua các năm và ở mức cao so với mức thu nhập bình quân trên thị trường.

Ông Đào Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn báo cáo tại Hội nghị

Đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Vietcombank đã thực hiện tốt việc công khai các chế độ, chính sách của Nhà nước và của Vietcombank liên quan trực tiếp đến NLĐ; xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, các quy định về tiền lương, tiền thưởng, thi đua khen thưởng, các tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động…, luôn được thực hiện thông qua việc lấy ý kiến của NLĐ đảm bảo tính công khai, minh bạch; Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS Vietcombank đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, theo dõi, nắm tình hình và đôn đốc các đơn vị tổ chức Hội nghị Người Lao động hàng năm...

Ký kết Thỏa ước LĐTT (sửa đổi bổ sung) giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động tại Vietcombank

Về kết quả hoạt động Công đoàn năm 2017, Công đoàn Vietcombank đã xây dựng văn bản hướng dẫn công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị NLĐ, ký Thỏa ước Lao động tập thể và tổ chức đối thoại định kỳ với NLĐ theo quy định;. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực trong CNVCLĐ như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”,“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Phụ nữ giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”; “Đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật”... và triển khai nhiều mặt công tác hướng tới xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; triển khai tốt công tác an sinh xã hội, phát động tới đoàn viên và người lao động trong hệ thống quyên góp ủng hộ, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa kịp thời, đặc biệt là đã chủ động triển khai các chương trình xóa đói giảm nghèo cho các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn...

Toàn cảnh Hội nghị

Ngoài việc quan tâm đến cộng đồng, Công đoàn Vietcombank luôn quan tâm, động viên Đoàn viên – Người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho ĐV – NLĐ khó khăn;, động viên thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời giúp đoàn viên công đoàn và người lao động vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Minh họa cho các nội dung của báo cáo, đại diện Công đoàn Vietcombank TP. Hồ Chí Minh đã tham gia tham luận với chủ đề: “Công tác chăm sóc khách hàng – Nâng lên tầm cao mới”.

Hội nghị cũng đã thông qua nội dung Thỏa ước Lao động tập thể (LĐTT) sửa đổi, bổ sung và tiến hành Lễ ký Thỏa ước LĐTT (sửa đổi và bổ sung) giữa Người sử dụng lao động và đại diện NLĐ tại Vietcombank.

Đại diện Lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn NHVN đã đánh giá cao tinh thần của Hội nghị NLĐ Vietcombank năm 2018 với các kết quả mà tập thể Ban Lãnh đạo và NLĐ Vietcombank đã nỗ lực đạt được thời gian qua; đánh giá cao đóng góp của Công đoàn Vietcombank đối với hoạt động Công đoàn NHVN nói chung. Đối với các yêu cầu nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo, ông Nguyễn Văn Tân bày tỏ mong muốn Công đoàn Vietcombank sẽ phối hợp chặt chẽ cùng chuyên môn phát động các chương trình thi đua thiết thực hướng tới thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác An sinh xã hội gắn với thương hiệu Vietcombank, khẳng định Vietcombank là ngân hàng xanh, ngân hàng vì cộng đồng; đẩy mạnh việc tuyên truyền đến NLĐ để thực hiện tốt các tiêu chuẩn đạo đức NLĐ; thực hiện tốt Thỏa ước lao động cũng như triển khai các nhiệm vụ để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Kết luận Hội nghị, ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank khẳng định Ban Lãnh đạo và Công đoàn Vietcombank luôn quan tâm để đảm bảo các quyền lợi tối đa cho người lao động. Thực tế, với kết quả hoạt động kinh doanh vượt trội của Vietcombank thời gian qua, đặc biệt là năm 2017, các điều kiện dành cho NLĐ Vietcombank như về thu nhập, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, môi trường làm việc… đều được thực hiện ở mức tốt nhất. Đặc biệt, năm 2017 Vietcombank đã được bình chọn trong Top 4 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Việc triển khai quy chế dân chủ cơ sở đã được thực hiện tốt thông qua việc công khai, minh bạch các cơ chế tạo động lực. Các hoạt động đoàn thể như văn hóa, văn nghệ, thể thao thông qua các Hội thao, Hội diễn đã được tổ chức ý nghĩa, thiết thực hướng tới tạo sự gắn kết cho NLĐ và khuyến khích sáng tạo, tạo sức mạnh tập thể. Trong năm 2018, với nhiều nội dung đổi mới tiếp tục hướng đến tạo động lực cho người lao động cố gắng nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cũng đã chỉ đạo lãnh đạo các chi nhánh cũng như các tổ chức cơ sở triển khai rà soát công việc theo nhiệm vụ được giao để thực hiện tốt và hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh doanh đã đề ra, thông qua đó để đảm bảo tốt hơn nữa về chế độ chính sách cho NLĐ.

Hội nghị NLĐ Vietcombank năm 2018 đã thành công tốt đẹp và kết thúc cùng ngày./.

VCB News

27/04/2018

 

Các tin tức khác