VIETCOMBANK GIẢI NGÂN VỐN CHO VAY THEO THÔNG TƯ 21/2017/TT-NHNN KỂ TỪ NGÀY 2/4/2018

Thực hiện quy định của NHNN tại Thông tư số 21/2017/TT-NHNN quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (nội dung đầy đủ tại đây), kể từ ngày 02/4/2018, Vietcombank thực hiện giải ngân cho vay đối với khách hàng theo các phương thức quy định của NHNN. Giờ giao dịch thanh toán chính thức trong ngày tại từng chi nhánh/điểm giao dịch được thực hiện theo quy định của NHNN như sau

VCB News

09/04/2018

 

Các tin tức khác