VIETCOMBANK QUY NHƠN THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Quy Nhơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá đối với tài sản ltại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (chi tiết xin vui lòng xem tại đây)

VCB News

 

09/04/2018

 

Các tin tức khác