Vietcombank Hà Tây thông báo thay đổi tên thành Vietcombank Tây Hà Nội kể từ ngày 01/04/2018

 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây (Vietcombank Hà Tây) xin trân trọng thông báo thay đổi tên Chi nhánh kể từ ngày 01/04/2018 như sau:

- Tên cũ: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây (Vietcombank Hà Tây)

- Tên mới bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội (Vietcombank Tây Hà Nội)

- Tên mới bằng tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Viet Nam – West Of Ha Noi Branch.

- Tên viết tắt: Vietcombank Tây Hà Nội

Địa chỉ trụ sở: Lô HH03 điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (024) 33554545

- Fax: (024) 33554278

Trụ sở Vietcombank Tây Hà Nội

Giao dịch tại Vietcombank Tây Hà Nội

VCB News

06/04/2018

 

Các tin tức khác