VIETCOMBANK ĐỒNG NAI THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên dự án: Mua sắm, lắp đặt nội thất PGD Sông Mây

Chi tiết kế hoạch xem tại đây.

Trân trọng thông báo./.

VCB News

14/03/2018

14/03/2018

 

Các tin tức khác