Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ theo nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Ngày 02/02/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 224/QĐ-NHNN về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Vai trò của Ngân hàng TMCP Nhà nước tham gia tái cơ cấu Tổ chức tín dụng yếu kém - nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, mã số ĐTNH.019/16. Đề tài do TS. Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank làm Chủ nhiệm và được thực hiện trong vòng 12 tháng theo đơn đặt hàng của NHNN.

Đề tài trên được nghiên cứu và hoàn thiên bởi các thành viên Ban Lãnh đạo Vietcombank bao gồm TS. Nguyễn Danh Lương, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Ths. Lê Hoàng Tùng, Kế toán trưởng; Ths. Phạm Thúy Nga, Giám đốc Trung tâm Đào tạo; Ths. Ngô Thúy Phượng, Phó Trưởng Ban Chiến lược và Thư ký tổng hợp và Ths. Phùng Xuân Hải, Phó Trưởng phòng Đầu tư.

Đề tài đã hệ thống hóa và nghiên cứu kinh nghiệm tái cơ cấu của các nước có điều kiện, tương đồng với Việt Nam trong quá trình thực thi tái cơ cấu, đúc rút được phương pháp/phương án tái cơ cấu mà thế giới trải qua. Bên cạnh đó, đề tài có những đóng góp mới trong việc hệ thống hóa lý luận về tái cơ cấu nói chung và bài học kinh nghiệm khi triển khai tái cơ cấu của nhiều quốc gia. Kết quả của đề tài là tài liệu tham khảo quan trọng cho các TCTD khi tiến hành tái cơ cấu, góp phần cho việc xây dựng và ban hành Luật các TCTD sửa đổi và Đề án tái cơ cấu hệ thống các TCTD giai đoạn 2016-2020.

Đánh giá chung về kết quả nghiên cứu của đề tài, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đã thống nhất rằng, đây là một công trình công phu mang tính khoa học và thực tiễn cao, sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp, nội dung bao quát, toàn diện về việc tái cơ cấu các TCTD cũng như đề xuất các nhóm giải pháp khả thi phù hợp xu hướng hội nhập của ngành Ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Sau khi thảo luận, đánh giá, Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu và chấm điểm đề tài đạt loại Giỏi.

VCB News

07/02/2018

 

Các tin tức khác