VIETCOMBANK QUẢNG BÌNH THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là 01 bất động sản ( quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liên với đất ) tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (xem chi tiết tại đây).

VCB News

04/12/2017

 

Các tin tức khác