VIETCOMBANK QUẢNG NGÃI THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá đối với 01 bất động sản tại phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (xem chi tiết tại đây).

VCB News

27/10/2017

 

Các tin tức khác