VIETCOMBANK VŨNG TÀU THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:  NGÂN HÀNH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH VŨNG TÀU

-Địa chỉ: Số 27 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

-Điện thoại: 0254 3852309, 0254 3852024; - fax: 0254 3859859;

-Email: hiepcv.vta@vietcombank.com.vn

-Mã số thuế: 0100112437-005

2. Tên dự án: Cải tạo sửa chữa Phòng giao dịch Phạm Hồng Thái – Chi nhánh VCB Vũng Tàu.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số: 305/QĐ-VTA-HCNS ngày 24/10/2017 của Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu

4. Chủ đầu t­ư: Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Vũng Tàu

5. Tổng mức đầu tư : 897.388.839đ (Tám trăm chín mươi bảy triệu, ba trăm tám mươi tám ngàn, tám trăm ba mươi chín đồng).

B.    Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí dự phòng (5%): 39.016.906đ (Ba mươi chín triệu, không trăm mười sáu ngàn, chín trăm lẻ sáu đồng).

C.    Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Sửa chữa xây dựng, cải tạo và lắp đặt thiết bị phụ trợ

654.670.303

Chi phí HĐKD của VCB Vũng Tàu

Chỉ định thầu rút gọn

Một túi hồ sơ

Tháng 11/2017

Trọn gói

30 ngày

2

Hệ thống mạng LAN, điện thoại và Camera giám sát

203.701.630

Chi phí HĐKD của VCB Vũng Tàu

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Một túi hồ sơ

Tháng 11/2017

Trọn gói

15 ngày

Tổng cộng giá gói thầu

858.371.933

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tám triệu, ba trăm bảy mươi mốt ngàn, chín trăm ba mươi ba đồng.

(Giá trên đã bao gồm toàn bộ chi phí liên quan và thuế VAT 10%)

Trân trọng thông báo./.

 

 

25/10/2017

 

Các tin tức khác