HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY THÁNG 10/2017 VÀ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK PHIÊN HỌP THỨ 11

Chiều ngày 24/10/2017, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị Ban thường vụ phiên họp tháng 10/2017. Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT chủ trì Hội nghị; tham dự có các đồng chí là Ủy viên BTV Đảng ủy cùng các đ/c đại diện lãnh đạo các Ban tham mưu của Đảng ủy Vietcombank.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã đánh giá kết quả công việc giữa 02 kỳ họp Ban Thường vụ, đồng thời thống nhất về các nội dung sau: (1)  Thống nhất về nhân sự giới thiệu bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 – 2020. (2) Thống nhất chủ trương kiện toàn cấp ủy Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020. (3) Thống nhất về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp cao của Vietcombank.(4) Xét kết nạp đảng cho 09 quần chúng ưu tú, chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank kỳ họp thứ 11 nhiệm kỳ 2015 – 2020

Chiều cùng ngày, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng  đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ kỳ họp thứ 11 nhiệm kỳ 2015 -2020. Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT chủ trì Hội nghị; Tham dự Hội nghị có đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và đầy đủ các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ cùng lãnh đạo các ban tham mưu của Đảng ủy Vietcombank.

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Báo cáo kết quả công tác Đảng 9 tháng năm 2017, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm theo đó: Trong 9 tháng đầu năm 2017, Đảng uỷ Vietcombank đã  bám sát chỉ đạo của các cơ quan cấp trên như Đảng uỷ Khối DNTW và NHNN; kịp thời phổ biến, quán triệt và lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy định, quyết định của Đảng uỷ cấp trên, Chính phủ, NHNN.  Đảng ủy Vietcombank đã ban hành Nghị quyết số 239-NQ/ĐU ngày 23/2/2017 v/v lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2017. Trên cơ sở Nghị quyết và các chương trình, kết luận đã ban hành, Đảng ủy Vietcombank đã tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các phòng/ban chuyên môn, các Chi nhánh/Công ty trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, công tác quản trị điều hành để thực hiện thắng lợi các định hướng và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra.

Hội nghị cũng nghe báo cáo công việc giữa 02 kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ; Đề án nhân sự bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; Hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao báo cáo của BCH Đảng bộ.

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank kỳ họp thứ 11 nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp./.

 VCB News

 

25/10/2017

 

Các tin tức khác