“Chuyển đổi – Hiệu quả - Bền vững”, toàn hệ thống Vietcombank đặt quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt các chi tiêu năm 2017

Ngày 8/7/2017, Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017 của Vietcombank tiếp tục ngày làm việc thứ hai với nhiều chuyên đề về các mảng hoạt động quan trọng do đại diện Ban lãnh đạo, Lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm của các Khối Bán buôn, Bán lẻ, Quản trị rủi ro, Kiếm tra kiểm soát… tại Trụ sở chính thuyết trình. Phiên thảo luận dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành và Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng đã được diễn ra nghiêm túc và có trách nhiệm. Phát biểu tại phiên thảo luận, Lãnh đạo của các Chi nhánh đại diện cho 7 khu vực trong toàn hệ thống đã chia sẻ các bài học thành công, các kinh nghiệm bổ ích trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh cùng các đề xuất, kiến nghị cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính cạnh tranh của Vietcombank trên nhiều mảng hoạt động cũng như tăng cường sự kết nối hỗ trợ tương tác giữa các đơn vị toàn hệ thống.

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành và Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng chủ trì phiên thảo luận

Sau phần giải đáp các thắc mắc và kiến nghị của các đại biểu, phát biểu trong phiên bế mạc, Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng đã khái quát những kết quả đạt được của toàn hệ thống trong 6 tháng đầu năm 2017 đồng thời nhấn mạnh lại các tồn tại và chỉ rõ các giải pháp đối với 9 nhóm nội dung lớn bao trùm các mảng hoạt động kinh doanh cũng như quản trị điều hành mà toàn hệ thống Vietcombank cần tâp trung để thực hiện theo đúng định hướng với trách nhiệm cao nhất nhằm hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động của cả năm 2017.

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành đã đánh giá cao về chất lượng, tính thiết thực của các chuyên đề được thuyết trình tại Hội nghị lần này, khái quát tình hình kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm, đánh giá những mặt tích cực và hạn chế trong hoạt động 6 tháng đầu năm và quán triệt các định hướng chỉ đạo, các giải pháp cụ thể mà các đơn vị tại TSC, các Chi nhánh cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm, nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu hoạt động của năm 2017 và góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược của VCB. Ông Nghiêm Xuân Thành đã yêu cầu các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính tăng cường hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn cho Chi nhánh, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả công việc. Chủ tịch HĐQT đã đưa ra những yêu cầu, định hướng cụ thể đối với từng nhóm Chi nhánh tùy theo quy mô, địa bàn, chức năng đồng thời yêu cầu lãnh đạo các Chi nhánh quán triệt toàn bộ các nội dung, thông điệp đã được truyền thông tại Hội nghị lần này tới toàn thể cán bộ chủ chốt và cán bộ tại đơn vị. Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành cũng đã có các chỉ đạo cụ thể về định hướng chuyển dịch cơ cấu và các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện để thực hiện mục tiêu chiến lược của VCB trong năm 2017 và những năm tiếp theo; đặc biệt nhấn mạnh về sự chia sẻ, kết nối giữa Trụ sở chính và các CN cũng như giữa các CN trong thời gian tới đồng thời khẳng định Ban lãnh đạo Vietcombank sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các chi nhánh trong hoạt động kinh doanh với quan điểm điều hành “Đổi mới – Kỷ cương – Trách nhiệm” theo phương châm hành động “Chuyển đổi – Hiệu quả - Bền vững” để đạt được mục tiêu chung của toàn hệ thống. Với những kết quả đã đạt được, với nỗ lực và quyết tâm mới, nhất định hệ thống Vietcombank sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu hoạt động 2017 đã đề ra./.

Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng giải đáp thắc mắc trong phiên thảo luận

Ông Trương Anh Tuấn – Giám đốc Vietcombank Gia Lai phát biểu tham luận tại Hội nghị

Toàn cảnh phiên thảo luận

VCB News

10/07/2017

 

Các tin tức khác