Vietcombank Sài Gòn thông báo kế hoạch đấu thầu

A. Thông tin chung:

- Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÀI GÒN

- Địa chỉ: 69 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

- Điện thoại: 08 38359323; Fax: 08 38325041

B.    Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

- Tên gói thầu: Sửa chữa, cải tạo, lắp đặt bảng hiệu tại Phòng giao dịch Nguyễn Trãi trực thuộc Vietcombank Sài Gòn.

- Quyết định phê duyệt kế họạch đấu thầu số: 198/QĐ-SGN.HCNS, ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.

- Chủ đầu tư: Giám đốc Chi nhánh VCB Sài Gòn.

- Giá dự toán:

+ Gói cải tạo, sửa chữa: 446.498.910 đồng, Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm chín mươi tám nghìn chín trăm mười đồng.

+ Gói lắp đặt bảng hiệu: 490.928.350 đồng, Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi triệu chín trăm hai mươi tám nghìn ba trăm năm mươi đồng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3/2017

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày

 

05/07/2017

 

Các tin tức khác