THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN MUA BẢO HIỂM TIỀN CHO HỆ THỐNG VIETCOMBANK

TT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Mua bảo hiểm Tiền cho hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Mua bảo hiểm Tiền cho hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

20170202996-00

Đấu thầu rộng rãi trong nước (gói thầu quy mô nhỏ)

6.616.499.850VND (Sáu tỷ, sáu trăm mười sáu triệu, bốn trăm chín mươi chín nghìn, tám trăm năm mươi đồng - đã bao gồm thuế VAT)

6.535.520.273VND (Sáu tỷ, năm trăm ba mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi nghìn, hai trăm bảy mươi ba đồng - đã bao gồm thuế VAT)

Liên danh Bảo hiểm PJICO-PVI-Bảo Việt

 

Hợp đồng trọn gói

 

12 tháng

kể từ ngày Hợp đng hiệu lực

Quyết định số 448/QĐ-VCB-QLNQ  ngày

05/04/2017 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

07/04/2017

 

Các tin tức khác