VIETCOMBANK THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NGHỈ GIAO DỊCH TRONG DỊP LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 NĂM 2017

Căn cứ điều 115 quy định về ngày nghỉ Lễ, Tết tại Bộ luật lao động 10/2012/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực từ ngày 01/5/2013;

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) xin trân trọng thông báo về thời gian nghỉ giao dịch trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2017 như sau:

1 - Nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

- Thời gian nghỉ: Nghỉ ngày 06/4/2017 (Thứ Năm) tức ngày 10 tháng 3 năm Đinh Dậu.

2 - Nghỉ ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

- Thời gian nghỉ: Nghỉ từ ngày 29/4/2017 (Thứ Bảy) đến hết ngày 02/5/2017 (Thứ Ba)./.

Trân trọng kính báo.

05/04/2017

 

Các tin tức khác