LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ NHÂN SỰ TẠI MỘT SỐ CHI NHÁNH VIETCOMBANK

Sáng ngày 3/04/2017, tại Trụ sở Chi nhánh Vietcombank Tây Hồ đã diễn ra Lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Vietcombank Tây Hồ. Tham dự buổi lễ có ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT; các Giám đốc Chi nhánh khu vực lân cận gồm: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phố Hiến; đại diện các phòng/ban TSC: Ban TCCB, Ban KHDN, Phòng Phê duyệt tín dụng, P.QLB SPBL, VP, Ban CL&TKTH.

Theo Quyết định số 794/QĐ-VCB-TCCB ngày 31/03/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Toán – Giám đốc Vietcombank Hưng Yên giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Tây Hồ kể từ ngày 03/04/2017, thay ông Nguyễn Thanh Tùng được điều động giữ chức vụ Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp Trụ sở chính.

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (thứ 2 từ trái sang) và Ủy viên HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 2 từ phải sang) trao quyết định và tặng hoa cho ông Nguyễn Văn Toán – tân Giám đốc Vietcombank Tây Hồ

Tại Trụ sở Chi nhánh Vietcombank Hưng Yên, theo các quyết định 795, 796 /QĐ-VCB-TCCB ngày 31/03/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động ông Nguyễn Xuân Cao Cường – Phó Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Hưng Yên kể từ ngày 03/04/2017 và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Xuân Cao Cường – Phó Giám đốc Vietcombank Hưng Yên phụ trách điều hành Chi nhánh Vietcombank Hưng Yên kể từ ngày 03/04/2017, thay ông Nguyễn Văn Toán được điều động giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Tây Hồ.

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (thứ 2 từ phải sang) và Ủy viên HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 2 từ trái sang) trao quyết định và tặng hoa cho ông Nguyễn Xuân Cao Cường – Phó Giám đốc phụ trách điều hành Chi nhánh Vietcombank Hưng Yên

Trước đó, ngày 1/04/2017, tại Trụ sở Chi nhánh Vietcombank Huế (78 Hùng Vương – Thành phố Huế) đã diễ ra Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Vietcombank Huế. Tham dự buổi lễ có bà Đoàn Thị Thanh Huyền – UVTV, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy TT Huế; ông Nguyễn Tạ Hiền - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NHNN tỉnh TT Huế. Về phía Vietcombank có ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT; ông Huỳnh Song Hào - Trưởng VPĐD KV phía Nam; các ông/bà là Giám đốc một số Chi nhánh Vietcombank trên địa bàn lân cận; Ban giám đốc và cán bộ chủ chốt tại Vietcombank Huế.

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (bên trái) trao quyết định cho ông Lý Hoàng Vũ – tân Giám đốc Vietcombank Huế

Tại Quyết định số 790/QĐ-VCB-TCCB ngày 31/3/2017, Chủ tịch HĐQT đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Lý Hoàng Vũ -  Giám đốc Vietcombank Quảng Trị giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Huế kể từ ngày 1/4/2017 thay bà Thân Thị Hoan nghỉ hưu theo chế độ.

Ban Lãnh đạo Vietcombank và các đại biểu chụp hình lưu niệm với ông Lý Hoàng Vũ – tân Giám đốc Vietcombank Huế

Tại Trụ sở chi nhánh Vietcombank Quảng Trị cũng đã diễn ra Lễ công bố quyết định về điều động và giao nhiệm vụ Phó giám đốc phụ trách điều hành chi nhánh Vietcombank Quảng Trị. Tham dự buổi lễ có ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank;  ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT; ông Hồ Sỹ Trọng - Giám đốc NHNN tỉnh Quảng Trị, đại diện lãnh đạo các Phòng/Ban tại Trụ sở chính gồm: Ban TTCB; KHDN; Giám đốc các Chi nhánh Vietcombank Quảng Bình, Đà Nẵng, Huế, cùng lãnh đạo vả các cán bộ chủ chốt chi nhánh Vietcombank Quảng Trị.

 

 Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (bên trái) trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc phụ trách điều hành chi nhánh Vietcombank Quảng Trị

Theo các quyết định số 788, 789/QĐ-VCB-TCCB ngày 31/03/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc chi nhánh Vietcombank Quảng Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh Vietcombank Quảng Trị kể từ ngày 01/04/2017 và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Thanh Bình phụ trách điều hành chi nhánh Vietcombank Quảng Trị kể từ ngày 01/04/2017 thay ông Lý Hoàng Vũ được điều động giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Huế.

Ban Lãnh đạo Vietcombank và các đại biểu chụp hình lưu niệm với ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc phụ trách điều hành chi nhánh Vietcombank Quảng Trị

Ngày 31/03/2017, tại Chi nhánh Vietcombank Bình Thuận, theo Quyết định số 775/QĐ-VCB-TCCB ngày 27/03/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Lâm Hồng Giáp – Giám đốc  Vietcombank Ninh Thuận giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Bình Thuận kể từ ngày 01/04/2017.

Ban Lãnh đạo Vietcombank và các đại biểu chụp hình lưu niệm với ông Lâm Hồng Giáp -  tân Giám đốc Vietcombank Bình Thuận

Tại Chi nhánh Vietcombank Ninh Thuận, theo Quyết định số 776/QĐ-VCB-TCCB ngày 27/03/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Võ Công Trung – Phó Giám đốc Vietcombank Đăk Lăk giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Ninh Thuận kể từ ngày 01/04/2017 thay ông Lâm Hồng Giáp được điều động giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Bình Thuận.

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (hàng đầu, bên phải) trao quyết định cho ông Võ Công Trung – tân Giám đốc Vietcombank Ninh Thuận

Lễ công bố quyết định đã diễn ra tại Trụ sở chi nhánh Vietcombank Ninh Thuận với sự tham dự của Ông  Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; Ông Phạm Văn Lâm - Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Thuận; Ông Lê Văn Cương - Giám đốc NHNN tỉnh Ninh Thuận; về phía Vietcombank có ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT; đại diện lãnh đạo một số Phòng/Ban tại Trụ sở chính cùng lãnh đạo vả các cán bộ chủ chốt chi nhánh Vietcombank Ninh Thuận. 

Ban Lãnh đạo Vietcombank và các đại biểu chụp hình lưu niệm với ông Võ Công Trung – tân Giám đốc Vietcombank Ninh Thuận

VCB News

03/04/2017

 

Các tin tức khác