Hội nghị đại biểu Người lao động Trụ sở chính Vietcombank năm 2017 thành công tốt đẹp

Thực hiện NĐ 60/CP của Chính phủ, căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Quyết định số 1097/QĐ-VCB.HĐQT ngày 25/3/2013 của Chủ tịch HĐQT v/v Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở Vietcombank, Quyết định số 232/QĐ-VCB ngày 30/3/2015 của Tổng giám đốc Vietcombank v/v Ban hành Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, Triển khai thực hiện công văn số 13/KH-VCB-CĐ ngày 03/02/2017 của Công đoàn Vietcombank v/v về kế hoạch tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2017, trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 54 năm thành lập Vietcombank (1/4/1963 – 1/4/2017), ngày 18/3/2017, tại thành phố Nha Trang xinh đẹp thuộc tỉnh Khánh Hòa, Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (TSC Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động (NLĐ) năm 2017. Tham dự có đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đ/c Đào Minh Tuấn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank; đ/c Nguyễn Danh Lương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Công đoàn Vietcombank TSC; các đ/c là Ủy viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc Trung tâm, Trưởng/phụ trách các Phòng/Ban/Trung tâm và hơn 200 đại biểu đại diện cho hơn 1.700 NLĐ tại Vietcombank TSC.


Toàn cảnh Hội nghị NLĐ Vietcombank TSC năm 2017

Sau các thủ tục bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm tra tư cách đại biểu, đ/c Nguyễn Danh Lương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Công đoàn Vietcombank TSC, thành viên Đoàn chủ tịch đã phát biểu khai mạc Hội nghị và trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh, việc thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ năm 2016 và phương hướng năm 2017. Theo đó, năm 2016, với phương châm “Tăng tốc - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo điều hành “Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm” được đề ra ngay từ đầu năm 2016, phù hợp với Chiến lược phát triển 2011 - 2020; Vietcombank đã đạt được những kết quả quan trọng, tiếp tục củng cố và gia tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường. Kết quả kinh doanh của Vietcombank năm 2016 có Tổng tài sản đến 31/12/2016 đạt 787.382 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2015, đạt 103% kế hoạch năm. Tính đến 31/12/2016, huy động vốn đạt 598.867 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2015, đạt 104,0% kế hoạch năm; trong đó thể nhân tăng 18,6%, KHDN tăng 15,5% và SME tăng 51,3% trong bối cảnh lãi suất huy động của Vietcombank thường xuyên duy trì thấp hơn mặt bằng thị trường. Dư nợ tín dụng đạt 471.097 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cuối năm 2015, đạt 101,9% kế hoạch năm. Theo định hướng của Vietcombank, tín dụng KHDN tăng trưởng chậm lại (8,6%) trong khi tín dụng SME và tín dụng thể nhân tăng trưởng mạnh (tương ứng tăng 39,0% và 50,5%). Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.267 tỷ đồng, đạt kế hoạch đề ra. Vietcombank là ngân hàng tiên phong thu hồi các khoản nợ từ VAMC, chính thức đưa nợ xấu về một sổ. Lợi nhuận trước thuế trước dự phòng: 14.612 tỷ đồng, tăng 15,0% so cùng kỳ. Dự phòng rủi ro đã trích 6.392 tỷ đồng, quỹ dự phòng rủi ro 8.202 tỷ đồng, bằng 121% tổng dư nợ xấu. Lợi nhuận trước thuế: 8.221 tỷ đồng, tăng 23,5% so cùng kỳ, đạt 102,8% kế hoạch. Cổ phiếu Vietcombank tiếp tục có mức giá cao nhất ngành, liên tục nằm trong top 3 doanh nghiệp có mức vốn hóa lớn nhất thị trường.


Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Là cơ quan có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai hoạt động kinh doanh toàn hệ thống, TSC đã quyết liệt phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần không nhỏ vào thành công chung của Vietcombank và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận: Tổng tài sản đạt 324.465 tỷ đồng, tăng 8,5% so với 2015; Huy động vốn từ nền kinh tế tính đến cuối năm 2016 tại TSC tăng ~16,6% so với cuối năm 2015, chiếm 7,6% tổng nguồn vốn huy động hệ thống Vietcombank. TSC với vai trò điều tiết chung, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng tại Chi nhánh, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chung toàn hàng. Trong năm 2016, TSC đã thực hiện chia sẻ dư nợ (gồm trái phiếu) ~ 15.150 tỷ VND, điều chuyển nhiều khoản cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu và các Dự án xuống để Chi nhánh tiếp cận, giải ngân. Do vậy, dư nợ cho vay (bao gồm TPDN) tại TSC 2016 đạt 22.047 tỷ VND giảm 30,9% so với năm 2015, chiếm 4,7% dư nợ toàn hệ thống. Với những nỗ lực lớn, TSC luôn thực hiện tốt vai trò điều hành chính sách, điều tiết thu nhập, chi phí như hỗ trợ lãi suất, bổ sung quỹ lương, trích lập dự phòng cho toàn hệ thống Vietcombank. Năm 2016, kết quả kinh doanh của TSC khá khả quan, thu nhập lãi thuần của TSC đạt 2.306,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015 (1.697,5 tỷ đồng).


Đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Danh Lương cũng báo cáo về tình hình thực hiện chế độ chính sách với NLĐ, hoạt động công đoàn TSC năm 2016: TSC đã thực hiện tốt chế độ chính sách với đoàn viên, NLĐ và đẩy mạnh hoạt động công đoàn. Lực lượng lao động tại TSC được tiếp tục bổ sung; tổng số lao động TSC đến cuối năm 2016 là 1.765 người, tăng 273 người so với cuối 2015 (1.492 người). Cơ cấu nguồn lao động: theo giới tính: Nam: 618 người, Nữ: 1.147 người; theo trình độ: Tiến sỹ: 12 người, Thạc sỹ: 463 người, Đại học: 1.272 người, Cao đẳng trở xuống: 18 người. Toàn thể người lao động tại TSC đều được ký hợp đồng lao động phù hợp, đúng luật. Báo cáo đã nêu rõ các chế độ chính sách với NLĐ từ việc đảm bảo việc làm ổn định, tiền lương và phụ cấp; chế độ tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng lao động; sử dụng, bồi dưỡng, đào tạo đối với NLĐ; chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

 


Đ/c Nguyễn Danh Lương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Công đoàn Vietcombank TSC phát biểu khai mạc và báo cáo tại Hội nghị

Năm 2016, nhằm cải thiện tình trạng cào bằng về thu nhập, ghi nhận xứng đáng sự đóng góp của các cá nhân có hiệu quả làm việc cao, Vietcombank đã hoàn thiện cơ chế chi trả tiền lương trong hệ thống Vietcombank bằng việc sửa đổi, ban hành Quyết định số 2568/QĐ-VCB-TCCB về việc ban hành Quy chế chi trả tiền lương trong hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt nam thay thế quy chế chi trả tiền lương cũ (Quyết định số 568/QĐ-HĐQT.TCCB&ĐT ngày 27/05/2015 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế chi trả tiền lương trong hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam).


Tiến sỹ Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, đại biểu tham dự Hội nghị bỏ phiếu bầu

Về hoạt động công đoàn năm 2016, Công đoàn Vietcombank TSC đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh của Vietcombank. Công đoàn Vietcombank TSC đã quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên, người lao động (ĐVLĐ); động viên ĐVLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Ban chấp hành Công đoàn Vietcombank TSC đã chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn phát triển mạnh mẽ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao; chăm lo đời sống tinh thần cho ĐVLĐ; giáo dục tuyên truyền về việc chia sẻ trách nhiệm đối với xã hội. Công đoàn Vietcombank TSC phối hợp chặt chẽ với chuyên môn sử dụng Quỹ phúc lợi và Quỹ công đoàn chăm lo cải thiện đời sống vật chất cho người lao động.


Đ/c Phạm Quang Dũng (ngoài cùng bên trái) và đ/c Nguyễn Danh Lương (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2019 ra mắt Hội nghị

Trong thời gian tới, phương hướng hoạt động của TSC xác định phương châm “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và Quan điểm chỉ đạo điều hành “Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm”, năm 2017 toàn hệ thống Vietcombank phấn đấu nỗ lực trên tất cả các mảng hoạt động để thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Cụ thể hóa kế hoạch kinh doanh của Vietcombank, ngay từ những tháng đầu năm, TSC đã tích cực xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và chỉ đạo lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện, cụ thể trong các công tác khách hàng, nâng cao năng lực tài chính, Công tác kiểm soát chất lượng tín dụng, thu hồi nợ xấu và nợ ngoại bảng, Triển khai thực hiện các dự án chuyển đổi, nâng cao năng lực quản trị hệ thống…


Ông Ramon Albert Chelvarajasingam – Chuyên gia tư vấn PWC đã trình bày về kết quả Truyền thông về kết quả Dự án ICS và EES

Hội nghị đã lắng nghe đ/c Phạm Nhật Thắng – Phó Trưởng phòng Kế toán TSC, Trưởng ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015 - 2017 báo cáo về hoạt động của Người sử dụng lao động đối với NLĐ Vietcombank TSC trên tất cả các mặt hoạt động. Đ/c Phạm Nhật Thắng cũng báo cáo Hội nghị về phương hướng hoạt động trong năm 2017 của Ban Thanh tra Nhân dân, theo đó sẽ giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị NLĐ hàng năm; thực hiện Chế độ chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng đối với NLĐ; Nội quy lao động, việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động…; Lắng nghe ý kiến của NLĐ, kịp thời phản ánh với Ban lãnh đạo và BCH Công đoàn Vietcombank TSC.


Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị NLĐ Vietcombank TSC năm 2017

Đối với các đóng góp ý kiến xây dựng của NLĐ gửi đến, đ/c Nguyễn Danh Lương đã giải đáp về các nội dung như tiền ăn trưa, bố trí phòng ăn tập thể, tổ chức các câu lạc bộ thể dục nâng cao sức khỏe nhằm tái tạo sức lao động; thực hiện đối thoại định kỳ giữa Người sử dụng lao động với NLĐ và ghi nhận các ý kiến khác.

Tiếp theo, Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm 3 đ/c và Đoàn đại biểu gồm 17 đại biểu (15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết) đại diện cho hơn 1.700 NLĐ Vietcombank TSC tham dự Hội nghị đại biểu Người lao động toàn hệ thống Vietcombank năm 2017.

Thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo, đ/c Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã đánh giá về thành công của Vietcombanktrong năm 2016, trong đó vai trò của TSC là rất quan trọng. Tổng giám đốc, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Phạm Quang Dũng cũng phát biểu về việc cần tạo ra môi trường làm việc tốt hơn nữa tại TSC, từ đó nâng cao sự gắn bó ngày càng tốt giữa NLĐ với nơi làm việc. Trong đó, hoạt động Công đoàn Vietcombank TSC đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc tư vấn cho Công đoàn cấp trên tổ chức các hoạt động phong trào, chăm lo đời sống, an sinh xã hội. Từ đó, NLĐ hăng say làm việc, yên tâm công tác, gắn bó trách nhiệm với công việc để xây dựng Vietcombank ngày càng lớn mạnh theo đúng định hướng đã đề ra. NLĐ tại các Phòng/Ban/Trung tâm Vietcombank TSC cần tiếp tục phát huy tính chủ động đang có, đồng thời hỗ trợ ngày một hiệu quả cho các đơn vị chi nhánh để thực hiện tốt các chiến lược kinh doanh và các đề án chuyển đổi trong thời gian tới.

Hội nghị đã lắng nghe ông Ramon Albert Chelvarajasingam – Chuyên gia tư vấn PricewaterhouseCoopers  Vietnam (PWC) đã trình bày về kết quả Truyền thông về kết quả Dự án ICS và EES, khảo sát về mức độ hài lòng, gắn bó giữa NLĐ với môi trường làm việc, từ đó, Vietcombank sẽ có phương hướng và cách thức cải tiến môi trường làm việc để nâng cao mức độ gắn bó giữa NLĐ với nơi làm việc.

Hội nghị đại biểu NLĐ TSC Vietcombank đã thông qua Nghị quyết và kết thúc tốt đẹp sau hơn 4 tiếng làm việc liên tục./.

VCB News

 

18/03/2017

 

Các tin tức khác