Vietcombank Móng Cái thông báo thay đổi địa điểm PGD Hải Hà

Từ ngày 20/1/2017, Vietcombank Móng Cái  thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Hải Hà, cụ thể như sau:

- Địa điểm cũ: Số 66, phố Trần Bình Trọng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Địa điểm mới: Số 76, phố Trần Bình Trọng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Quý khách hàng giao dịch xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại : 033 3 763868

Fax: 033 3 763789

Trân trọng kính báo tới quý khách hàng./.

VCB News

15/02/2017

 

Các tin tức khác