Vietcombank An Giang thông báo mời thầu

 Tên bên mời thầu: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.

Địa chỉ: Số 30-32, đường Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại/fax/email: 0763 841816 - 0763 841591

Mã số thuế: 0100112437014

1. Tên gói thầu: Thi công xây lắp biển hiệu.

-          Loại gói thầu: Xây lắp

          Giá gói thầu: 230.276.000 đồng.

-          Nội dung chính của gói thầu: Thi công lắp dựng các biển hiệu gồm: Biển hiệu sảnh chính, biển dãi bên hông, chữ Ngân hàng ngoại thương, hộp đèn trên cao, chữ VCB trên cao.

-          Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Hệ thống biển hiệu ngoài nhà Phòng giao dịch Tứ giác Long Xuyên thuộc Chi nhánh VCB An Giang.

3. Nguồn vốn Nguồn vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ và chi phí hoạt động của VCB.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 02 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang, số 30-32 đường Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại: 0763 841816, fax: 0763 841591.

8. Giá bán 01 bộ HSYC:  1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Ba triệu đồng), hình thức bảo đảm dự thầu: bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc bảo chi đối với trường hợp đặt cọc (trừ hệ thống ngân hàng ngoại thương).

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2017.  

14/02/2017

 

Các tin tức khác